Luister naar de diensten

Volgende dienst

20-01 10:00 Morgensterkerk
ds M. Visser, Heilig Avondmaal

Hartelijk welkom! Lees meer
 • 27-01 10:00 Morgensterkerk Ds M. Visser
 • 03-02 10:00 Morgensterkerk Ds M. Visser
 • 10-02 10:00 Morgensterkerk Pastor F. van der Louw
Alle diensten

Wat is de Bijbel voor een boek?

‘Ruik eens aan je Bijbel.’

Toen ik theologie studeerde, liep ik college bij de man met de mooiste naam ter wereld, Ben Hemelsoet. Op een dag opende hij hiermee de les. Wij, ernstige studenten, keken elkaar aan, eh… Hij drong aan, wij verlegen een beetje snuffelen aan onze NBGtjes… ‘En?’ Stilte. ‘Weet je wat je ruikt? Brand! Brandlucht. Want dat is de Bijbel: ternauwernood aan de catastrofe...

Lees verder

Aankomend programma

Activiteiten binnen de gemeente

20-01 00:00
Week van Gebed voor de eenheid

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor...

Lees meer
 • 27-01 19:00 Dorpskerk Bijbelgesprekken met Heemskerkers
 • 01-02 00:00 Film: het havenpastoraat
 • 14-02 20:00 Morgensterkerk Bijbelse Theologie voor geïnteresseerden
Programma

19-01 00:00
Kerkbalans 2019

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede...

Lees meer
 • Zo 20 Jan 10.00 uur SponsorSchaatsactie Leefkringhuis
 • Di 22 Jan 10.00 uur Vrijburcht Ontmoetingsochtend
 • Zo 27 Jan 10.00 uur Vredevorstkerk Theater: Waarde van een Talent
Activiteiten

Wij zijn een protestantse gemeente met een open houding, gericht op de oecumene. De Bijbel is voor ons de inspiratiebron. De verhalen inspireren ons om open in de wereld te staan. Iedereen is altijd welkom, uit welke kerkelijke of onkerkelijke achtergrond dan ook, gelovig of ongelovig. In de diensten, bij de andere activiteiten en de gesprekken die wij hebben: de deur staat open.

Lees meer
Welkom! Op onze website
 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief