Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Heemskerk - Geschiedenis

   Geschiedenis

De manier waarop de mens een regio heeft ingericht wordt gevormd door het nederzettingspatroon. Nederzettingen zijn ontstaan op plaatsen die aantal gunstige eigenschappen bezitten. Voorbeelden van de ligging van mijn regio is de aanwezigheid van een kanaal en zee, omdat op deze plaatsen handel kan worden gedreven. Heemskerk is onherbergzaam en je kunt er door de vruchtbare grond landbouw verbouwen, waardoor de bevolking voldoende bestaansmiddelen heeft. Behalve de ligging is tevens de situatie van een regio een belangrijke oorzaak voor het ontstaan of opbloeien van nederzettingen. Mijn regio is goed bereikbaar door wegen en spoorwegen. Ook is de aansluiting met de centrale ligging Amsterdam goed bereikbaar en dichtbij.

 

Het grondgebied van Heemskerk was al een paar eeuwen voor het begin van de jaartelling bewoond, onder meer het huidige duingebied. In 860 duikt het als Schupildhem op in de geschreven geschiedenis en in 1063 wordt dat Hemezen-kyrica. Dat betekent waarschijnlijk: de kerk van Hemeze. Uit bij opgravingen gevonden voorwerpen en sporen is komen vast te staan, dat de Scepelenbergh of het Huldtoneel (heuvel aan de Rijksstraatsweg ter hoogte van de Marquettelaan) een offerplaats is geweest. Hier zou ook recht zijn gesproken over de bewoners van de streek. In de 14e en 15e euwen werden er de nieuwe heren van Kennemerland bij de aanvaarding van hun ambt gehuldigd. Zij werden als teken van erkenning op een schild verheven.

 

In Heemskerk zijn veel ongelovige mensen, de meest voorkomende godsdienst is rooms-katholiek. De taal die in de regio wordt gesproken is Nederlands, van een dialect is niet echt sprake. In de regio voelen allochtonen zich soms een natie die zich met elkaar verbonden voelen door een gemeenschappelijke geschiedenis, cultuurpatroon, taal en identiteit. Er is sprake van een afgrensbaar territorium zoals de tuinen van rijtjeshuizen door schuttingen.

 

De bevolkingsopbouw bepaalt de demografische structuur van een regio. Deze wordt bepaald door geboorte, sterfte, emigratie en immigratie. Het geboortecijfer is minder dan 18  per duizend inwoners. Het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners ligt tussen de 7,5 - 8,5. De sociale bevolkingsgroei wordt uitgedrukt in het migratiesaldo. In Heemskerk is deze positief, het aantal inwoners neemt toe. We spreken dan van een vestigingsoverschot. Bij de natuurlijke bevolkingsgroei is er sprake van een geboorteoverschot, er zijn meer geboorten dan sterfgevallen. De bevolkingsdiagram die hierbij hoort is de granaatvorm. Het laat een slechts zeer geleidelijke afname van jong naar oud zien. Er is sprake van een gelijkblijvend bevolkingsaantal.

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief