Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Heemskerk - Historische plekken

   Historische plekken

De Scepelenbergh of het Huldtoneel

Uit bij opgravingen gevonden voorwerpen en sporen is komen vast te staan, dat de Scepelenbergh of het Huldtoneel (een heuvel aan de Rijksstraatweg, ter hoogte van de Marquettelaan) ooit een offerplaats is geweest. Hier zou ook recht zijn gesproken over de bewoners van de streek. In de 14e en 15e eeuw werden er de nieuwe heren van Kennemerland bij de aanvaarding van hun ambt door de plaatselijke onderdanen gehuldigd.

 

Slot Oud-Haerlem, Marquette en Assumburg

Het Slot Oud-Haerlem en het Slot Heemskerck werden respectievelijk in de 12e en 13e eeuw gebouwd om het Graafschap Holland te beschermen tegen de West-Friezen. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werden beide kastelen verwoest. Alleen het Slot Heemskerck werd herbouwd. In 1612 kreeg het de naam Marquette toen Jonker de Hertaing, de heer van het landgoed Marquette in Henegouwen, het in zijn bezit kreeg. Marquette werd in 1741 ingrijpend verbouwd. Het 24 meter hoge, ronde traptorentje bleef bij die gelegenheid behouden. In 1981 volgde een algehele restauratie.

Slot Assumburg is gedurende vele eeuwen een adellijk verblijf geweest. In de 16e eeuw werd het herbouwd met sloopmateriaal van Slot Oud-Haerlem. Na 1867 bleef het kasteel onbewoond en sedert 1911 is Assumburg rijksbezit. In 1933 werd het een van de eerste jeugdherbergen van Nederland (nu Stayokay geheten).

 

Nederlands Hervormde Kerk

De Nederlands Hervormde Kerk op het Kerkplein is in zijn huidige vorm gebouwd in 1628.
Op dezelfde plaats stond zeker al in 1063 een kerk (maar vermoedelijk nog eerder). Bij de verwoesting van de voorloper van de huidige kerk (in 1573) bleef de toren behouden. Die toren was in de 13e eeuw opgetrokken uit zogeheten reuzenmoppen. De onderbouw van de 45 meter hoge toren is Romaans. De bovenbouw is gotisch. De haan, een mooi exemplaar van koperdrijfkunst, is in 1728 vervaardigd. De klok werd gegoten in 1464 en is een van de oudste luidklokken in ons land. In 1972 onderging het kerkgebouw een algehele restauratie.

 

Obelisk

Maerten van Heemskerck, de schilder die wereldfaam zou verwerven, werd in 1495 als ‘Maerten’ geboren. Zoals destijds gebruikelijk liet hij zich op latere leeftijd naar zijn geboorteplaats vernoemen. Maerten’s vader was een welgestelde boer en heette Jacob Willemsz. van Veen. Op het kerkhof van de Nederlands Hervormde Kerk staat een replica van de obelisk die Maerten in 1570 liet oprichten op het graf van zijn in 1535 overleden vader. Het origineel staat in het portaal van de toren.

 

Laurentiuskerk

De r.k. kerk van de H. Laurentius, gelegen aan de A. Verherentstraat, is in 1891 voltooid naar een ontwerp van de architect J.H. Tonnaer. Deze driebeukige kruisbasiliek in neo-renaissancevormen, met hoge kruistoren en veelhoekige traptorens, werd in 1976 op de monumentenlijst geplaatst en in 1986 geheel gerestaureerd.

 

Voormalig raadhuis

Het in 1911 in neo-klassieke stijl gebouwde voormalige raadhuis is van de hand van architect J. Stuyt. In 1949 werd het verbouwd. Gemeente-architect N.P. Steenstra wist daarbij door het oplichten van de dakconstructie extra ruimte te creëren op de eerste verdieping. In 1951 werd een glas-in-loodraam geplaatst dat de huldiging op het Huldtoneel weergeeft van gravin Jacoba van Beieren en hertog Jan van Brabant.


Op de hoekpunten van het monument werden in 1958 vier beelden geplaatst van de kunstenaar Henk van den Idsert. Die stellen St. Laurentius, Maerten van Heemskerck en Debora Baeke voor. Het vierde is een symbool van vrijheid en bevrijding. Na de ingebruikname van het gemeentehuis aan de Bachstraat vestigde zich een notaris in het historische gebouw aan het Burgemeester Nielenplein.

 

Historische Kring Heemskerk

Over de geschiedenis van Heemskerk wordt regelmatig gepubliceerd. In de loop der tijd zagen diverse historische boekjes het licht, o.a. ‘Historische Wetenswaardigheden’ (1987) onder redactie van H. Veermans en G.J. van Wijk en ‘Heemskerk, onderweg van verleden naar heden’ (1978) van mr. J.W. van Groesbeek. In 1995 verscheen ‘Een stevige pleister op de neus. Heemskerkse herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog’, een uitgave van de Historische Kring Heemskerk (HKH). Deze kring verzorgde in 1998 ook het boekwerk ‘Maerten van Heemskerck, 1498-1574’. De HKH stelt zich ten doel de Heemskerkse geschiedenis in verschillende facetten te bestuderen. Het geeft het tijdschrift ‘Heemskring’ uit, dat gratis wordt toegezonden aan leden en donateurs.

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief