Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Intranet - Dorpskerk kerkramen - Raam 4

     Raam 4: “Heemskerk als tuindersdorp”

 

Het vierde en middelste raam uit de serie van zeven ramen kunnen we het kruisraam noemen. Het woordenboek zegt dat. Inderdaad neemt het kruis een centrale plaats in. Hier zien we het in hemelsblauwe kleuren uitgewerkt. Het is het enige raam dat een fijne versiering heeft meegekregen.

 

Minuscuul kleine glasstukjes zijn langs de gebogen gotische lijnen gelegd. Het kruis is van hout gemaakt. Hout doet ons denken aan één van de machtige ceders van de Libanon. “door U geplant Heer, zelfs die hebben volop water. In hun takken maken vogels hun nesten” (Ps 104:16,17a uit de Groot Nieuws Bijbel).
 

W. Barnard (geb. 1920) maakte een gedicht over de Messiaanse boom. Gezang 184:6:
Met de boom des levens
Doodzwaar op zijn rug
Droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.

Kyrië eleïson,“

Het kruis als symbool van de doodstraf wordt op de rug van de Messias een boom, die ons het leven schenkt” (ds. Zitman)

Het vierde raam heeft als titel “Heemskerk als tuindersdorp”. We gaan terug in de tijd. Dit raam toont de contouren van de plattegrond van ons dorp. We zien land in grote en kleine percelen. Het felle rood van rabarber en aardbeien, groene groentes, bloembollen en blauwe uienbloemen. En daar omheen liggen de bossen en duinen, het goudgele strand en natuurlijk is er water ... de zee aan de ene kant, het meer in de polder aan de andere kant.
Dit raam beeldt het “gewone” leven uit. Daar gaat het in de bijbel toch ook altijd over?

- Abraham en Saraï, die uitzien naar de geboorte van een zoon
- Mozes, die zorgzaam en uit voorzorg, in een biezen mandje wordt gelegd
- Ruth, de Moabitische. Die opgenomen wordt in Israël en na een zorgvolle tijd een kind krijgt,     Obed.

In deze verhalen licht steeds achteraf het bijzondere op:
- Abraham wordt tot een groot volk
- Mozes wordt gered uit het water en wordt redder van Israël. Mozes, de grote profeet.
- Obed trekt de bijzondere lijn door naar David en zo ook naar de Messias. Obed betekent “hij die dient”.


In het tweede testament laat Jezus ook zien dat het leven vóór alles gaat.
- De dode jonge man in Naïn wordt terug gegeven aan zijn moeder, die weduwe is.
- Op Sabbat mogen de leerlingen aren plukken, want ze hebben honger.
- De Samaritaanse vrouw bij de waterput wordt in liefde aangesproken over water, dat leven   geeft voor altijd.
 

Jezus verwijst ook steeds naar het Koninkrijk van God: in zijn bidden en in zijn vermaningen, in zijn verhalen, die veel leermomenten kennen.


De mensen in Heemskerk leefden eveneens hun gewone leven. Had God daarmee te maken? Zeker wel! Op het platteland zien we nogal eens mensen als bomen. Ze wortelen diep en stevig in de aarde. Hun takken en bladeren vangen het licht van God op. Vertrouwd zijn ze met het natuurgebeuren. Het ontspruiten van nieuw leven wekt altijd verwondering. Het zaad in de aarde sterft, maar brengt vrucht voort. Gaat het gewone leven alleen voor de wind? Nee, er is ook tegenslag, door te veel of te weinig water, er is ook verdriet door ziekte of dood. Maar er is leven met Gods geboden in liefdevolle zorg voor elkaar. Zo is het uit te houden.

Ze weten zich gedragen door Gods liefde in lief en leed. Sinds de vijftiger jaren is het tuindersgebied heel klein geworden en de verstedelijking heel groot.

Heemskerkers staan open voor nieuwkomers, die uit andere provincies vertrokken en zich hier vestigen. Gastvrij worden ze ontvangen. In het omzien naar de naaste, in de zorg voor elkaar, wordt een lijn van God zichtbaar. God die nabij wil zijn in het gewone leven, waar we zoveel waarde aan toekennen. Pas achteraf zien we het bijzondere, hoe er tekenen van geloof, liefde en hoop gesteld worden.

Wij staan in de traditie van geloven en leven, onlosmakelijk met elkaar verbonden en met onze voorouders. Zo mogen we de hoop levend houden op het Godsrijk, dat komen zal.

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief