Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Intranet - Dorpskerk kerkramen - Raam 6

    Raam 6: Het toekomst raam

 

Is er een stad zonder
dood zonder duisternis
komt er een stad waar de
zon niet meer nodig is?

(Huub Oosterhuis, gezang 490, vs 10)

In dit raam straalt de nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem je tegemoet. Het licht en de lichtheid van het bestaan heeft de kunstenaar op sublieme wijze weten te vatten.

Je oog wordt vanzelf naar boven geleid, het opgaan naar Jeruzalem beleef je haast fysiek. Een mens zoekt zijn weg langs paden, die soms naar niets leiden. Langs moeilijk begaanbare wegen. Soms heeft hij prachtige vergezichten en soms gaapt de afgrond. Maar hij wil altijd verder, altijd opgaan naar die Lichtende Stad, die ons in de Openbaring van Johannes wordt geschetst in hoofdstuk 21 vers 1 en 2. Deze tekst verwijst ons naar Zacharia 8 vers (7 en 8):
 

“Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon; Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en gerechtigheid.” Heeft dit visioen alleen betekenis voor Israël als Gods volk, of mogen wij ons ook tot Gods volk rekenen? Een andere verwijzing van de tekst (Jesaja 60 vers 3) gaat al in die richting: “Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.”
 

Maar er zijn in het Oude Testament nog meer verwijzingen dat het heil wordt geschonken aan alle volken. Bijvoorbeeld al in Genesis 12 vers 3b waar God tot Abraham spreekt: “...en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” En Johannes zegt in hetzelfde hoofdstuk van zijn Openbaring (vers 24): “En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar”. Wij geloven bovenal, dat het werk van Christus een universele betekenis heeft en dat ook wij daarom deel mogen hebben aan het Verbond.

Voor ons, volgelingen van Christus, grootgebracht met de teksten van vooral het Nieuwe Testament, kan het een verrassing zijn, bovenin het raam de Davidsster afgebeeld te zien. Dit symbool van het Joodse volk troont boven het nieuwe Jeruzalem. Het Oude Testament met de verhalen van Gods volk stijgt als het ware uit boven de verhalen van het Nieuwe Testament over Jezus en Zijn leven. Jezus, die volledig stond en leefde uit de traditie van zijn voorgeslacht.

Door het samenbrengen van de Oudtestamentische verhalen en de boodschap van liefde voor God en de naaste heeft Jezus ons een visioen geschetst van een wereld, waarin de mens tot zijn recht kan komen.


Een wereld waarnaar wij allen – vaak onbewust – zo hevig op zoek zijn, en waar wij, naar Jezus belofte, op mogen hopen.

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief