Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Intranet - Dorpskerk kerkramen - Raam 1

     Raam 1: De Bron

 

Het eerste raam treft mij door de golfbeweging en de kleur die erin is uitgebeeld. Het blauw van het water, omgeven door nuances wit en lichtblauw. Het begint ergens en de beweging die steeds maar weer doorgaat, uitkomend bij de vis – het symbool van Christus – en zo weer terug gaat.
 

Hoe alles ergens is begonnen – de geschiedenis van heel lang geleden, te beginnen bij Genesis, hoe Gods Geest over de aarde zweefde en zo het leven ontstond, mens, dier en plant die zonder dat water niet konden leven.

Water, de verzinnebeelding van de doop in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar wat is de oorsprong van dit ritueel, dat voor het Christendom zo belangrijk zou worden? Was het iets dat alleen bij Johannes hoorde? Reinigingsrituelen hadden in Israël een lange geschiedenis: priesters moesten zich als voorbereiding op een offerande, ritueel wassen. Johannes lijkt de eerste te zijn geweest die opriep tot een onderdompelingsritueel als teken van berouw en ter voorbereiding op een komend oordeel. Jezus en zijn leerlingen namen het unieke gebruik van Johannes de Doper over en gaven er een nieuwe betekenis aan.

Het water van de Dode Zee, dat uiteen week toen men vluchtte uit Egypte en men zicht had op het beloofde land.

Water dat bijvoorbeeld Engelmundus naar deze gebieden bracht, medewerker van Willibrordus werd en zo zijn missie-arbeid begon.

Ierse monniken die over het water kwamen en zo het evangelie brachten, gedachtig aan het woord van God: “Ga naar het land dat Ik je wijs”.

Water dat altijd in beweging is, zoals onze gedachten ook meestal in beweging zijn, ter overdenking van wat het leven is, wat wij in deze tijd doen met de Thora, hoe wij staan ten opzichte van onze medemensen, hoe interpreteren wij de wet, de psalmen, waar in psalm 1 staat “dat een boom, die aan het water staat, een boom die vrucht draagt waarvan de bladeren nooit verdrogen”, dat is, denk ik, de bedoeling van wat mens zijn is – proberen in beweging te blijven, proberen te blijven geloven zoals het water altijd in beweging is – zodat er altijd de ontmoeting met God zal zijn – een beweging van geloof, hoop en liefde.
 

En zoals in Johannes 4:14 staat:
“Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven”.

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief