Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Intranet - Dorpskerk kerkramen - Raam 2

     Raam 2: Bouw van de kerk

 

Wanneer we terug kijken op die eeuwen worsteling en onderdrukking van het Christelijk geloof, de afbraak en herbouw van kerken, het telkens weer opnieuw beginnen van wat Jezus ons voorgehouden heeft, dan is men in wezen niet veel gevorderd.

Waar vonden de diensten plaats en in het bijzonder in onze gemeente? Men begon in een kleine houten kerk, dat vervolgens uitgroeide tot een stenen gebouw. Zoals Paulus in de brief aan de Efeziërs schreef: “Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is.”
(Efeziërs 2 vers 20)
 

Ja, de apostel Paulus, Jood, Romeins staatsburger, begon als farizeeër en gaf onderricht in de Thora, vervolgde de volgelingen van Jezus, maar werd een halt toegeroepen en werd van vervolgde volgeling.

Bekijken we het tweede raam in onze kerk – het bouwwerk.

Aan de onderkant een mengeling van kleuren, rood, blauw, oranje, geel, paars – breed uitgespannen – de teloorgang van de kerk, maar langzaam naar boven lijkt de kerk als het ware omarmd te worden door Wie, door Wat? En zo eindigt het met het beeld van de vis, het symbool van Christus. In de eerste eeuwen werd de wereld van Rome langzamerhand getransformeerd door de kerk. Keizer Constantijn nam het Christelijk geloof aan en Augustinus herinterpreteerde het.

Paulus heeft eens geschreven in een brief aan Timoteus: “En groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst” (1 Timoteus 3 : 16a). Degenen die door de eeuwen heen God zochten, hebben daar over het algemeen een “Amen” op geantwoord.

Is dat wat Paulus bedoeld heeft met zijn gezegde en dat wat de kunstenaar heeft uitgebeeld, de ranken die ons altijd vasthouden en misschien omarmen? Is dat het geheim?

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief