Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Intranet - Dorpskerk kerkramen - Raam 3

     Raam 3: De kerk verwoest en herbouwdWD

 

Twee tegengestelde delen vallen mij op in dit raam. Onderaan zijn er de agressieve vlammen die het kerkgebouw willen verslinden en daarboven zie ik de sterke steigers met opbouwwerk in heel rustige deeltjes, sierlijk van vorm, in de kleuren donker – midden – en lichtblauw. Het geheel verheft zich.
 

Bovenaan zie ik twee bundels fraaie gebogen lijnen in warme kleuren. Waaromheen buigen ze zich? Om een cirkel, een *mantra in het licht, die ik inhoud wil geven door middel van een tekst uit Exodus 3:14 over JHVH “Ik zal bij u zijn zoals ik bij U zal zijn”. Mozes kreeg hem van zijn verborgen God, die zich zo kenbaar maakte namelijk als de God van Abraham, Isaäk en Jakob, (de Verbondsgod). Mozes kreeg de opdracht om Israël de bevrijding aan te zeggen uit de macht van de Egyptenaren.
 

1573
De verwoesting, die de Spanjaarden in Kennemerland aanrichtten is zeer groot! Van Haarlem trekken ze op naar Alkmaar, een spoor van vernieling met zich meetrekkend. Heemskerk moet het eveneens ontgelden.
 

Het rood in het raam, dat zo vlammen kan als de zon erop schijnt, vertelt ervan. Het kerkje wordt in brand gestoken en de trekbalken worden gestolen. Het kerkje is een ruïne geworden.
Maar dan gebeurt het onverwachte, namelijk de gedachte aan wederopbouw, ook al zijn er slechts een handvol gemeenteleden. De heer van Assumburg gelooft dat de hervorming, die zich doorzet in Nederland, een goede zaak is, ook voor Heemskerk. Hij maakt dat zichtbaar en besteedt zijn geld aan de wederopbouw. Anderen volgen zijn voorbeeld. De hoop tilt hen op.

Van Jezus kennen wij ook zo’n bijzonder verhaal uit Lucas 4: Tijdens zijn eerste optreden in de synagoge van Nazareth neemt hij de boekrol Jesaja en leest hoofdstuk 61: “De Geest des Heren is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft”. De profeet Jesaja ging in Babylon vertellen dat de verlossing voor Israël spoedig zou komen. Een boodschap vol hoop, maar hoe is de uitwerking?

Jezus zegt nu: “Deze profetie is heden in vervulling gegaan”. Zo maakt Hij zich in het openbaar bekend als de bevrijder. De Joden willen het niet geloven. De macht van de Romeinen knecht hen immers dagelijks? Heden? Onmogelijk! Is Hij niet Jezus, de zoon van de timmerman uit Nazareth? Daar kan niets goeds vandaan komen. Ze willen Hem uit de weg ruimen.

Ook in ons leven zijn er vaak tegenstellingen. Dankbaar zijn wij voor gezondheid en kracht zodat we kunnen werken en recreëren, maar in ieders leven is er vroeg of laat ook verdriet, onrust, verwarring. Ook de ellende van de wereld kan ons behoorlijk te pakken nemen. Maar als het zo donker wordt kunnen we moed putten uit de tekst, hier de mantra, “Ik zal bij u zijn zoals ik bij U zal zijn” uit Exodus 3:14 of eenvoudig gezegd: “God, onze Bondgenoot zal erbij zijn, wat ons ook overkomt!”
 

Ds Zitman zei het zo: “Gods Licht zal komen, ook al is het voor ons nog verborgen. Verborgen in de menselijke gestalte aan het kruis, maar daar al teken van overwinning op de dood en het kwaad”.

*De mantra


Uit de yoga:
Men kan al naar gelang achtergrond, geloof en keuze ieder spiritueel symbool kiezen en het gebruiken als brandpunt voor meditatie – concentratie. Zo’n concentratiepunt kan vergezeld gaan van een spreuk, een bepaalde spirituele formule die men uitspreekt zacht in zichzelf (mantram)

Uit het vak spiritualiteit:
Bij het vak spiritualiteit is ook over de mantra gesproken. Deze kan ons openmaken voor een Godservaring. Iets transcendents breekt door. Het kan goed zijn om in ons leven een bepaalde betekenisvolle gedachte met regelmaat toe te laten.

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief