Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Intranet - Dorpskerk kerkramen - Raam 7

     Raam 7: Alpha en omega

 

Op dit raam zijn de eerste en laatste Griekse letters Alpha en Omega afgebeeld. Een verwijzing naar Openbaring 22 vers 13, waar van God staat: “Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.”


De Hebreeuwse beginletters van de tien geboden zijn er doorheen gevlochten. De Alpha en de Omega niet naast elkaar, maar boven elkaar. De A, het begin, als een dak boven ons hoofd.

 

Is er een veilig thuis? Van waar zijn we vertrokken? Wat draagt ons doen en laten?
Het raam symboliseert de Eeuwige, die er altijd is van vóór de schepping, tot na de schepping.
Maar waar is God dan? Wij vragen om een vaste grond onder de voeten. Wij hebben een geschiedenis van eeuwen, was God daar altijd bij?

 

Zijn aanwezigheid is niet af te dwingen. God lijkt altijd verder weg dan wij zijn. Met Israël, met Mozes en de profeten hebben we wel het uitzicht op een beloofd land. God heeft de belofte gedaan, dat Hij zich met ons wil verbinden, maar wij kunnen God niet vastleggen.
Dit raam is terecht buiten de directe kerkzaal geplaatst. God heeft alles in Zijn Hand en daar kan de kerk niets aan toevoegen of veranderen.

 

Dit raam geeft de draad van ons bestaan aan. De Alpha – het dak - , onderin de Omega, de laatste letter van het alfabet en daar tussenin de twee schuinstaande stenen tafelen met de geboden, de leefregels voor ons bestaan hier op aarde. “Wij danken u God, U bent er”, en daar tussenin ons leven, beschermd door het dak van de hemel. Wij zweven niet in het luchtledige, maar ons leven is een bouwsteen in de geschiedenis. Het raam drukt geen algemene tijdloze waarheid uit. Het is een raam van hier en nu. De haven is niet duidelijk in zicht.

 

Maar tussen de Alpha en de Omega zien we de leefregels: Geloof en vertrouw en hebt elkaar lief. Simpele regels, die recht doen aan de mens. Volgen we de geboden, laten we ons erop aanspreken? Er is zo veel vernietigd in de wereld. Maar de belofte: “Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben Ik aanwezig”, moeten we ernstig nemen.

 

Dit zevende raam is ook het raam van de diaconie geworden, de dienst van de gemeente aan God en de naasten. Een raam van doen en op weg gaan, ook al is het einde niet te zien, en van de eeuwig optimistische diaken: “En toch doen we het”.

 

Elie Wiesel zei van het getal zeven: “Zeven maal is Jeruzalem verwoest en zeven maal is het weer opgebouwd”, dit leert je dat je zelfs op ruïnes kunt bouwen.

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief