Luister naar de diensten

Diensten

 1. 20-01 10:00 MK ds M. Visser, Heilig Avondmaal
 2. 27-01 10:00 MK ds M. Visser
 3. 03-02 10:00 MK ds M. Visser
 4. 10-02 10:00 MK pastor F. van der Louw
 5. 17-02 10:00 DK ds M. Visser

Kerkradio

U bent hier: Home - Op zondag - Komende zondagen

   Welke diensten zijn er komende tijd?

 

Rondom de diensten

Op 6 januari vieren wij het feest van Epifanie, ook wel Driekoningen genoemd.

Op 13 januari volgt een bijzondere dienst, omdat we een aantal mensen mogen bevestigen en herbevestigen in het ambt. Tevens zal een aantal mensen gezegend worden met het oog op hun taak als diaconaal medewerker. Wat goed dat er steeds weer mensen zijn die de lofzang gaande willen houden; en zo ook de dienstbaarheid van de kerk in de wereld.

Op 20 januari vieren wij het heilig avondmaal met elkaar, dan lopenderwijs.

Graag tot ziens rond Schrift en Tafel.

 

Rond de schrift

Dit is misschien niet de plaats voor jaaroverzichten. Vooral omdat de kerk niet het kalenderjaar, maar het kerkelijk jaar telt, dat loopt van Advent tot Advent. Maar toch, als we terugkijken op 2018, kunnen we zeggen: wat hebben we veel beleefd.

We begonnen in de winter met een serie diensten over het laatste Bijbelboek, Openbaring. De vreemde beeldtaal van de ziener Johannes rolde over ons heen: het lam is geslacht, maar het staat. Christus’ kwetsbaarheid overwint alle kwaad.

Van Patmos ging het naar Ninevé, want een serie over Jona volgde in de veertigdagentijd: we keken in de lachspiegel van de profeet die geen zin had, die in de vis wonderlijk bewaard werd en zo tegen wil en dank een teken van genade werd. We bleven bij de genade toen de evangelist Johannes het woord nam om te zingen van het woord in den beginne. Het woord werd vlees en werd concreet in levens van mensen: een vrouw bijvoorbeeld werd beschuldigd, maar Jezus nam de omstanders de stenen uit handen. Niemand is zonder zonde. Oordeel niet.

Maar kijk naar elkaar door de ogen van de liefde. Aldus het Hooglied: twee mensen bezongen elkaar naar lichaam en ziel. De volop aardse, zinnelijke, erotische liefdesliedjes brachten in de zomer kleur op onze wangen. En zo… heeft God ook lief. Zo concreet en nabij.

Maar voor het geval we nog met het hoofd in de wolken liepen, Amos liet het niet toe. Het werd een zware herfst. Met alle kracht van woorden bepaalde de profeet ons bij recht en onrecht. Als de eredienst niet in dat teken staat, laat dan maar zitten. Als je wel om gerechtigheid bidt, maar het niet doet, dan… ‘Ik haat jullie diensten, ik verafschuw ze. Doe van mij weg je liederenherrie, ik kan het niet horen.’ Harde woorden klonken er, tegen alle verdrukking en elke schijnheiligheid. En precies op dat moment fladderde er een vlinder door de kerk, die iets van de lichtheid liet zien van Amos’ diepste bedoeling: ‘Maar laat toch het recht voortrollen als water, gerechtigheid als een altijd stromende beek…’

Toen werd het Advent en richtten wij onze ogen op het kind. Of liever gezegd, leerden we weer kijken door de ogen van het kind. Dat bleek helemaal niet zo moeilijk, omdat we ten diepste allemaal kinderen zijn, jong of oud. Kleinheid en kwetsbaarheid blijven altijd een deel van wie we zijn. Juist daarin komt de Bevrijdergod van Israël ons tegemoet. En zo liep die Bijbelse rode draad door alle zondagen heen: de laatsten worden de eersten.

Als u nog eens voor uzelf wilt terugblikken, dan kan dat: via onze website pknheemskerk.nl zijn de diensten ook na afloop nog te beluisteren en zijn de preken na te lezen.

Maakt u daar gerust gebruik van.

 

En nu, voor het nieuwe jaar van harte vredige en gezegende dagen toegewenst!

Wat de toekomst ons zal brengen, ons geleidt des Heren hand, mogen we wel zeggen.

Ook in 2019 zal die hand de schriften voor ons ontvouwen:

 

Die chaos schiep tot mensenland,

die mensen riep tot zinsverband,

Hij schreef, ons tot bescherming,

zijn handvest van ontferming.

Hij schreef ons vrij, met eigen hand.

Schrift die mensenoorsprong schrijft.

Woord dat trouw blijft.

 

Graag tot ziens.

Vrede en alle goeds,

 

Marco Visser

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief