Luister naar de diensten

Diensten

 1. 28-10 10:00 DK ds D. van Arkel (Castricum)
 2. 04-11 10:00 DK pastor F. van der Louw
 3. 07-11 19:30 DK Dankdag, ds M. Visser
 4. 11-11 10:00 MK ds M. Visser, Avondmaal
 5. 18-11 10:00 MK ds M. Visser m.m.v. Songs for You

Kerkradio

U bent hier: Home - Op zondag - Komende zondagen

   Welke diensten zijn er komende tijd?

 

Rond de Schrift

In de maanden voor de zomer is onze diaconie op weg gegaan. Op zoek naar nieuwe wegen, nieuwe manieren. Een herbezinning op de vraag: hoe kunnen wij als kerk weer meer dienstbaar zijn in de wereld? Maar woorden als ‘kerk’ en ‘wereld’ zijn natuurlijk eigenlijk te groot om te behappen. Wij zijn een concrete gemeenschap van mensen in een concrete samenleving, namelijk de Heemskerkse. Hoe kunnen wij hier ter plaatse actief, zichtbaar en vindbaar zijn voor mensen die het zwaar hebben? Er gebeurt al veel goeds: er is Sams Kledingactie, er is onze betrokkenheid bij de Voedselbank en het Noodfonds, af en toe kunnen we inspringen als er persoonlijke nood is, enzovoort. Maar we hadden toch het gevoel dat er nog niet uitkomt wat er in zit. Dat heeft ook met menskracht te maken: onze kleine diaconie was al belast met vele taken, van de voorbereiding van de avondmaalsdiensten en de ouderenreis tot collecterooster en begroting, daar kan niet veel meer bij. We zijn dan ook blij dat er een aantal mensen aanschuift als diaconaal medewerker om te helpen: u zult in de komende tijd nieuwe gezichten in de diensten zien, mensen die misschien niet officieel ‘bevestigd zijn in het ambt van’ diaken, maar die wel diaconale taken willen waarnemen. En zo kan het gebeuren – niet schrikken – dat wij in de komende tijd bij u aankloppen: Kunt u meedoen? Is er een kleine taak die u op u wilt nemen, een project waarbij u wilt instappen? Want dat is zeker een van de belangrijkste ideeën uit onze herbezinning: we willen graag weer het gevoel hebben dat we als gehele gemeente dienstbaar zijn. Dat we niet zeggen: ‘Fijn dat we een diaconie hebben, succes ermee,’ maar dat we voelen dat wij het samen zijn. We zullen er meer over vertellen op een gemeenteavond op donderdag 15 november, misschien wilt u die datum vast noteren.

 

En, dáárom nu ook onze serie diensten over Amos. De profeet die gepresenteerd wordt als de schapenhouder uit Teqoa, een dorp vlak bij Betlehem. Daar komen herders vandaan, nietwaar, zoals die ‘bij nachte’ lagen, zoals David en zoals Jezus. Over herderschap gaat het inderdaad, maar dan wel met die typisch bijbelse blikrichting: wordt er wel omgezien naar de verloren schapen? Dat vraagt Amos zich af. En zijn antwoord: Nee! Niet! De kleintjes, de minsten, de armen, ze worden vergeten, ze worden verdrukt, hoe is het mogelijk! Zo staat Amos daar te stampvoeten. We hebben het er maar moeilijk mee: wat een harde teksten. En toch, wie weet, hopelijk helpt het ons op een goed spoor. Moge het zijn: het spoor van de ontferming.

 

Op 7 oktober zingt het koor Recreation in de dienst, en wel in een themadienst rond het woord THUIS: wij zijn als mensen onderweg. Sommigen ook letterlijk, omdat ze gedwongen werden huis en haard te verlaten. Waar gaat het naar toe, komen we ooit aan? Waar zijn wij mensen werkelijk thuis? Daarover zal gezongen worden.

In deze dienst is er bovendien, passend bij het thema, een collecte voor de Stichting Bootvluchteling, die zich inzet voor de duizenden die verblijven in het vluchtelingenkamp Moria in Griekenland. Elders in deze Samenklank kunt u er meer over lezen, en kijkt u vast eens op de website bootvluchteling.nl.

 

Op 7 oktober is het tevens Israëlzondag, de dag die ons eraan herinnert dat Israël en de Kerk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Jezus is zoon van deze ene God, zoon van dit ene volk (zoon van Amos!). Voor hem is er maar één Schrift: Mozes, de Profeten en de Psalmen. Om die verbindingslijnen niet te vergeten is er deze jaarlijkse Israëlzondag. ’s Middags organiseert het provinciale netwerk Kerk & Israël een activiteit in Castricum. Ook daarover leest u elders meer, van harte aanbevolen.

 

Op 14 oktober gaat collega Leon Rasser voor. Op 21 en 28 oktober vieren wij onze diensten in de Dorpskerk, zoals altijd wanneer het schoolvakantie is. Op de 21e zal het koor Spirit Sound o.l.v. Anja van der Ploeg zingen. Op de 28e gaat buurcollega Dick van Arkel uit Castricum bij ons voor.

 

Graag tot ziens. Vrede en alle goeds,

Marco Visser

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief