Luister naar de diensten

Welkom in de online kerk!

Kom (weer) in de kerk
De landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf zaterdag 25 september maken het mogelijk om weer zonder reserveren naar de kerk te komen. Voor kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. En houd de basisregels in acht: handen wassen, geen handen schudden en thuisblijven bij klachten. In de kerkzaal zullen we zorgen voor voldoende ventilatie en voor voldoende ruimte als u voor alle zekerheid toch meer afstand wilt houden. Onze uitnodiging is daarom: kom gerust (weer) in de kerk!

Was uw handen, blijf thuis bij klachten.

 

U kunt alle diensten ook online met beeld en geluid meebeleven:
Kerkdienst online kijken | hulp bij online kerkdienst kijken.

Kerkdiensten terugkijken kan via: Kerkdienstgemist

03-10-2021 10:00

ds M. Visser

Nieuws

Doorgang activiteiten

Kerkdienst met beeld

Wij zenden kerkdiensten met beeld uit via Kerkdienstgemist. Zie videoscherm rechtsboven of voor meer details: kerkdienstopnamen | Orde van dienst


Naast onze website kunt u de uitzending ook op andere manieren bekijken: manieren-om-dienst-te-bekijken

Podcast
Podcast verhalen uit de dorpskerk
Luister wekelijks naar een verhaal uit de Dorpskerk

Nieuws rond corona virus: Meer informatie

 

Corona, anderhalf jaar later… Bijeenkomst op 10 september in de Grote Kerk 

 

Nieuw: de eet-date...!

Met 1 of 2 mensen bij elkaar op bezoek gaan en al etend het leven delen.

Wie zijn ervoor nodig?
- Mensen die willen koken
- Mensen die komen eten

Doet u mee? Stuur dan een mailtje naar: corinavoskamp@pknheemskerk.nl

 

De collectedoelen van de diensten en manieren om te doneren vind u hier: collectedoelen en doneren

Wij zijn een protestantse gemeente met een open houding, gericht op de oecumene. De Bijbel is voor ons de inspiratiebron. De verhalen inspireren ons om open in de wereld te staan. Iedereen is altijd welkom, uit welke kerkelijke of onkerkelijke achtergrond dan ook, gelovig of ongelovig. Een ieder kan in alle opzichten voluit meedoen, ongeacht afkomst, geslacht en seksuele voorkeur. In de diensten, bij de andere activiteiten en de gesprekken die wij hebben: de deur staat open.

Lees meer

Welkom! Op onze website