Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Voor de ander / Diaconie - Collecten - 2020 januari -februari

Datum                                   5-1-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Stichting Ons Huis Heemskerk*

*Ons Huis Heemskerk biedt logeer- en dagopvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

 

 

Datum                                   12-1-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Noodfonds Heemskerk*

*Het Noodfonds is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Heemskerk met als doel acute financiële hulpverlening op bescheiden schaal voor mensen die ongeacht welke oorzaak in de problemen zijn gekomen.

 

 

Datum                                   19-1-2020

Eerste collecte         Ouderen

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Protestantse Kerk - Missionair Werk & Kerkgroei *     

*In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt.

Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat

cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens

catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede

verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan.

 

 

Datum                                   26-1-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Jeugdwerk Protestantse Kerk*

*Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs

en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep

uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland

om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met

elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te

zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat.

 

Datum                                   2-2-2020

Eerste collecte         Jeugd

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

 

Datum                                   9-2-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Stichting Zienderogen*

* Stichting Zienderogen zet zich al tientallen jaren in voor zorg aan ‘verre’ ogen. Sinds Jacques Tuinder in 1966 begon met zijn strijd tegen onnodige blindheid is er veel veranderd… Toch is de kern gelijk gebleven en is er in de jaren die volgden een wereldwijd netwerk opgebouwd. Door middel van kleinschalige projecten biedt Stichting Zienderogen hulp aan de allerarmste blinden en slechtzienden. De problematiek is namelijk groot, wereldwijd zijn er miljoenen mensen met een visuele beperking, variërend van slechtzienden tot blinden. Schrijnend is dat het overgrote deel van deze mensen onnodig beperkt is.

 

 

Datum                                   16-2-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met

een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op.

Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen.

Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan

een stabiele toekomst.

 

 

Datum                                   23-2-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)*

* Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder

verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd

en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld

omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert.