Luister naar de diensten

Diensten

  1. 27-09 10:00 MK ds M. Visser
  2. 04-10 10:00 MK pastor F. van der Louw
  3. 11-10 10:00 MK pastor E. Masetti (Zaandam)
  4. 18-10 10:00 MK ds S. Zuiderma
  5. 25-10 10:00 MK ds M. Visser

Kerkradio

Betaal collecte via iDeal

U bent hier: Home - Voor de ander / Diaconie - Collecten - 2020 mei - juni

Datum                                   3-5-2020

Eerste collecte         Jeugd

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk in Actie (Noodhulp)*

* Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het

is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram.

Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden

hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een

programma voor traumaverwerking opgezet.

 

Datum                                   10-5-2020

Eerste collecte         Ouderen

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Leefkringhuis Amsterdam (vorig jaar Jeugdproject)*

*Het Leefkringhuis is ruim 30 jaar geleden opgericht door enkele betrokken en bewogen mensen in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. De bedoeling was een opvangplek te hebben voor kinderen, die om allerlei redenen tijdelijk niet thuis konden zijn. De reden daarvoor was, dat ontdekt werd dat in die tijd kinderen zelfs op straat sliepen of in een oude auto. Al jaren werkt het huis intussen voor héél Amsterdam-Noord, een stadsdeel met maar liefst bijna 90.000 inwoners.

 

Datum                                   17-5-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Schuldhulpmaatje*

*SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

 

 

Datum                                   21-5-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Ouderen

 

 

Datum                                   24-5-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze

worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar

school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie

organisaties die dit probleem aanpakken.

 

 

Datum                                   31-5-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Protestantse Kerk - Missionair Werk & Kerkgroei*

* In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.

 

Datum                                   7-6-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Hospice Groep Midden Kennemerland*

*Voor een partner, familie of vrienden (mantelzorgers) kan deze zorg voor iemand die heel ziek is moeilijk vol te houden zijn. Soms zijn er ook geen mantelzorgers. De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers kan deze ondersteuning bieden, zowel bij de zorg thuis als in de Hospice.

 

Datum                                   14-6-2020

Eerste collecte         Ouderen

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Jeugd

 

 

Datum                                   21-6-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen

de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen

van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook

para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van

de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van

hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken

belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar

een nieuw bestaan op te bouwen.

 

 

Datum                                   28-6-2020

Eerste collecte         Jeugd

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Ouderen