Luister naar de diensten

Diensten

  1. 17-10 10:00 MK ds M. Visser
  2. 24-10 10:00 MK ds A. Hoekstra (Amsterdam)
  3. 31-10 10:00 MK ds P. Verhoeff (Alkmaar)
  4. 03-11 19:30 DK Dankdag voor gewas en arbeid
  5. 07-11 10:00 MK ds M. Visser

Kerkradio

Betaal collecte via iDeal

U bent hier: Home - Voor de ander / Diaconie - Collecten - 2021 november - december

Datum: 03-11-2021

Eerste Collecte: Voedselbank

 

Datum: 07-11-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Najaarszending)*

* Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

 

 

Datum: 14-11-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Dovenpastoraat

 

Datum: 21-11-2021

Eerste Collecte: Jeugd

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie ( Pastoraat )*

* Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of

dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

 

 

Datum: 28-11-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

*In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

 

 

Datum: 05-12-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Wereldaidsdag)*

*Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op scholen en in kerken.

 

 

Datum: 12-12-2021

Eerste Collecte: Jeugd

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Ouderen

 

Datum: 19-12-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Protestantse Kerk - Jong Pastoraat*

* Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de

Protestantse Kerk. in de Kerst- Challenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

 

 

Datum: 24-12-2021 Kerstnachtdienst

Eerste Collecte: Voedselbank

 

Datum: 24-12-2021 Kinderkerst

Eerste Collecte: Kerk in Actie (kinderen in de knel)

 

Datum: 25-12-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie Collecte (Kinderen in de knel)*

* Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt.

Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra

aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte! In de loop van 2021 maken

we via de website en op andere manieren bekend welk kinderproject het meest urgent is.

 

 

Datum: 26-12-2021

Eerste Collecte: Jeugd

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Ouderen

 

Datum: 31-12-2021

Eerste Collecte: Oudejaarscollecte