Luister naar de diensten

Diensten

  1. 06-12 10:00 MK ds M. Visser
  2. 13-12 10:00 MK ds L. Rasser (Amsterdam)
  3. 20-12 10:00 MK ds P. van der Woel
  4. 24-12 18:30 MK Kinderkerstfeest, ds M. Visser
  5. 24-12 22:00 MK Kerstnachtdienst, pastor F. van der Louw

Kerkradio

Betaal collecte via iDeal

U bent hier: Home - Voor de ander / Diaconie - Collecten - 2020 september - oktober

Datum                                   6-9-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen

christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen

veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen

en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers,

kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op.

 

 

Datum                                   13-9-2020

Eerste collecte         Ouderen

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Stichting ’t Huis Achter de Duinen*

* Stichting Achter de Duinen is een kleinschalig ouderinitiatief. Op 1 december 2014 opende zich de deuren van ’t Huis Achter de Duinen voor 6 meervoudig complex gehandicapte jongvolwassenen. Samen met een vast team van 15 medewerkers en 10 vrijwilligers wordt zorg op maat geleverd waarin warmte, liefde en welzijn de boventoon voeren.

 

Datum                                   20-9-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk in Actie (Zending)*

* Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken

van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet

voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land

waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in

Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van

predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van

kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s.

 

Datum                                   27-9-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk in Actie (Vredeswerk)*

* Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die

voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of

niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door

praktische hulp of een luisterend oor te bieden.

 

 

Datum                                   4-10-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk en Israël*

* Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews.

 

 

Datum                                   11-10-2020

Eerste collecte         Jeugd

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Koopvaardij

 

 

Datum                                   18-10-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer

veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving

zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de

dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma

en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid

en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren.

 

Datum                                   25-10-2020

Eerste collecte         Diaconie

Tweede collecte      Kerk

Deurcollecte             Jeugd