Luister naar de diensten

Diensten

  1. 17-10 10:00 MK ds M. Visser
  2. 24-10 10:00 MK ds A. Hoekstra (Amsterdam)
  3. 31-10 10:00 MK ds P. Verhoeff (Alkmaar)
  4. 03-11 19:30 DK Dankdag voor gewas en arbeid
  5. 07-11 10:00 MK ds M. Visser

Kerkradio

Betaal collecte via iDeal

U bent hier: Home - Voor de ander / Diaconie - Collecten - 2021 september - oktober

Datum: 05-09-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop

daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en

leidt ze voorgangers op.

 

 

Datum: 12-09-2021

Eerste Collecte: Ouderen

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Stichting ’t Huis Achter de Duinen*

* Stichting Achter de Duinen is een kleinschalig ouderinitiatief. Op 1 december 2014 opende zich de deuren van ’t Huis Achter de Duinen voor 6 meervoudig complex gehandicapte jongvolwassenen. Samen met een vast team van 15 medewerkers en 10 vrijwilligers wordt zorg op maat geleverd waarin warmte, liefde en welzijn de boventoon voeren.

 

Datum: 19-09-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Zending)*

* Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in

deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

 

 

Datum: 26-09-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Vredeswerk)*

* Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

 

 

Datum: 03-10-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk en Israël*

* Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

 

 

Datum: 10-10-2021

Eerste Collecte: Jeugd

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Koopvaardij

 

Datum: 17-10-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

 

 

Datum: 24-10-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Jeugd

 

Datum: 31-10-2021

Eerste Collecte: Jeugd

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Humanitas IJmond