Luister naar de diensten

Diensten

  1. 24-01 10:00 ds A. van Nierop
  2. 31-01 10:00 MK pastor F. van der Louw
  3. 07-02 10:00 MK ds L. Rasser
  4. 14-02 10:00 MK ds A. van Nierop
  5. 21-02 10:00 MK ds M. Visser

Kerkradio

Betaal collecte via iDeal

U bent hier: Home - Voor de ander / Diaconie - Collecten - 2021 januari -februari

Datum: 03-01-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Stichting Ons Huis Heemskerk*

* Ons Huis Heemskerk biedt logeer- en dagopvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

 

 

Datum: 10-01-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Noodfonds Heemskerk*

*Het Noodfonds is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Heemskerk met als doel acute financiële hulpverlening op bescheiden schaal voor mensen die ongeacht welke oorzaak in de problemen zijn gekomen.

 

Datum: 17-01-2021

Eerste Collecte: Ouderen

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Protestantse Kerk - Ondersteuning Gemeenten*

* In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!

 

 

Datum: 24-01-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Protestantse Kerk - Missionair Werk & Kerkgroei*

* Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

 

 

Datum: 31-01-2021

Eerste Collecte: Jeugd

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Protestantse Kerk - Jong Pastoraat*

* Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

 

 

Datum: 07-02-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

 

 

Datum: 14-02-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Noodhulp)*

* Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen.

Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is

het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

 

 

Datum: 21-02-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Stichting Zienderogen*

* Stichting Zienderogen zet zich al tientallen jaren in voor zorg aan ‘verre’ ogen. Sinds Jacques Tuinder in 1966 begon met zijn strijd tegen onnodige blindheid is er veel veranderd… Toch is de kern gelijk gebleven en is er in de jaren die volgden een wereldwijd netwerk opgebouwd. Door middel van kleinschalige projecten biedt Stichting Zienderogen hulp aan de allerarmste blinden en slechtzienden. De problematiek is namelijk groot, wereldwijd zijn er miljoenen mensen met een visuele beperking, variërend van slechtzienden tot blinden. Schrijnend is dat het overgrote deel van deze mensen onnodig beperkt is.

 

Datum: 28-02-2021

Eerste Collecte: Ouderen

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Stichting Kledingbank ijmond*

*Kledingbank voor personen die een minimum inkomen of een uitkering hebben of in de schuldhulpverlening zitten.