Luister naar de diensten

Diensten

  1. 01-08 10:00 Gezamenlijke dienst in de Vredevorstkerk
  2. 08-08 10:00 MK ds A. Hoekstra (Amsterdam)
  3. 15-08 10:00 MK ds O. Sondorp
  4. 22-08 10:00 MK ds M. Visser
  5. 29-08 10:00 MK pastor E. Masetti (Zaandam)

Kerkradio

Betaal collecte via iDeal

U bent hier: Home - Voor de ander / Diaconie - Collecten - 2021 mei - juni

Datum: 02-05-2021

Eerste Collecte: Jeugd

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Protestantse Kerk - Jong Pastoraat*

* Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

 

 

Datum: 09-05-2021

Eerste Collecte: Ouderen

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Jeugdproject Leefkringhuis*

*Het Leefkringhuis is ruim 30 jaar geleden opgericht door enkele betrokken en bewogen mensen in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. De bedoeling was een opvangplek te hebben voor kinderen, die om allerlei redenen tijdelijk niet thuis konden zijn. De reden daarvoor was, dat ontdekt werd dat in die tijd kinderen zelfs op straat sliepen of in een oude auto. Al jaren werkt het huis intussen voor héél Amsterdam-Noord, een stadsdeel met maar liefst bijna 90.000 inwoners.

 

Datum: 16-05-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Schuldhulpmaatje*

*SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

 

Datum: 13-05-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Ouderen

 

Datum: 23-05-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Zending)*

*Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen

 

Datum: 30-05-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Protestantse Kerk - Jong Pastoraat*

* Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject

van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

 

 

Datum: 06-06-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Hospice groep Midden Kennemerland*

*Voor een partner, familie of vrienden (mantelzorgers) kan deze zorg voor iemand die heel ziek is moeilijk vol te houden zijn. Soms zijn er ook geen mantelzorgers. De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers kan deze ondersteuning bieden, zowel bij de zorg thuis als in de Hospice.

 

Datum: 13-06-2021

Eerste Collecte: Ouderen

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Jeugd

 

Datum: 20-06-2021

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Noodhulp)*

* Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije  op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen,

begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

 

 

Datum: 27-06-2021

Eerste Collecte: Jeugd

Tweede Collecte: Kerk

Deurcollecte: Ouderen