Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws - Bazaar

Bazaar

Jaarlijkse grote bazaar in november
Jaarlijks vindt in het eerste weekend van november de grote bazaar  plaats in de Morgensterkerk. Bent u nu bezig met de grote opruiming en wilt u dingen weg doen: bewaar het nog even, wij kunnen het zeker gebruiken in november. Als u iets heeft, kunt u het laten ophalen door Henk Paters (tel. 06 22793657), André Soorsma (tel.241448), Herman Hoogeterp (tel. 234956)  of Dirk Norg (tel.239942).  Aanmelden om te helpen op de bazaar kan bij Marina Hoogerbrugge (tel. 246765) of Esther Seijmonsbergen (tel. 0612771317). Vele handen maken licht werk en het is altijd erg gezellig om mee te doen. Ook hierin kunnen we samen kerk zijn.


Ieder jaar gaat het rad draaien en er is een loterij en natuurlijk kleding, boeken, bloemen en allerlei tweedehands goederen.

De opbrengst van de bazaar komt ten goede aan de Voedselbank, twee lokale doelen en aan onze kerk. Wilt u een extra gift doen, dan is die van harte welkom op bankrekening NL09RABO0161995713 ten name van de Bazaarcommissie Heemskerk. Bedankt alvast!