Luister naar de diensten

Diensten

 1. 25-08 10:00 MK dr F. Bakker (Voorschoten)
 2. 01-09 10:00 MK ds M. Visser
 3. 08-09 10:00 MK Gemeentezondag, ds M. Visser en pastor F. van der Louw
 4. 15-09 10:00 MK ds. W. Westerveld (Haarlem)
 5. 22-09 10:00 MK ds M. Visser, avondmaal

Kerkradio

U bent hier: Home - Voor de ander - Clientenplatform Heemskerk

   Cliëntenplatform Heemskerk

Cliëntenplatform Heemskerk (inmiddels alweer 10 jaar actief) is een belangenorganisatie die de minima van Heemskerk ondersteunt en deze groep via nieuwsbrief en website van nuttige en bruikbare informatie op de hoogte houdt. Via onze maandelijkse vergaderingen bespreken wij de voor de minima belangrijke zaken en onderhouden contact met de gemeente en vertegenwoordigers van Sociale Zaken. Het Armoedesignaal 2011, een uitgave van Kerk in Actie, is terug te lezen in dit pdf-bestand.
 

Doelgroep

Tot onze doelgroep behoren mensen in financieel kwetsbare posities. Mensen met een bijstands-uitkering of mensen die om wat voor reden dan ook niet volledig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, of wiens inkomsten niet boven het vastgesteld minimum uitkomen; d.w.z. 120% van het minimumloon.

 

Doelstelling
Wij als platform zijn er vooral op gericht om onze doelgroep op hun rechten en mogelijkheden te wijzen (door de politiek vaak onderhevig aan veranderingen) en waar mogelijk deze te verruimen/te verbeteren en zo naar de gemeente toe een spreekbuis voor hun belangen te zijn.

De invalshoek van cliënten, het cliëntenperspectief, is van wezenlijk belang voor een werkzaam beleid en een goede uitvoering. Dat geldt evenzeer voor het maatschappelijke en politieke debat: ook dat spreekt pas aan als mensen hun eigen werkelijkheid daarin herkennen.

 

Landelijke Cliëntenraad

De missie van de Landelijke Cliëntenraad is: Het versterken van de positie van individuele cliënten. Meer informatie vindt u op haar website.

Met de komst van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) is ook op landelijk niveau cliëntenparticipatie op het terrein van de sociale zekerheid (werk en inkomen) geregeld. Cliënten zijn officieel gesprekspartner van de landelijke overheid.

 

CliP

Stichting Cliëntenperspectief (CliP) is een landelijke organisatie die groepen en organisaties ondersteunt om vanuit cliëntenperspectief vorm en inhoud te geven aan lokaal sociaal beleid.
Bij het vormgeven van sociaal beleid wordt veel over cliënten gesproken en beslist, maar te weinig mét hen. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Cliëntenperspectief (CliP).


Contactpersoon: Jan de Haan (tel. 231797)

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief