Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws - Collecten

   Collecten

Het is vanaf heden mogelijk om in de Morgensterkerk en Dorpskerk uw collectegift te betalen met uw mobiele telefoon. Deze mogelijkheid is een aanvulling op de bestaande manier van geven: contant geld en collectebonnen. Het geven met uw mobiele telefoon wordt landelijk bij een groot aantal kerken aangeboden en wordt verzorgd door de organisatie GIVT.

In het kort werkt het geven door middel van een app op uw telefoon die draadloos communiceert met de collectezak. U geeft het bedrag op in de app en na 2 werkdagen wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven. Omdat u de bedragen in de app opgeeft, is het makkelijker om bij een collecte die u onverwachts aanspreekt meer te geven dan dat u aan contant geld of collectebonnen bij u heeft.

U kunt ook deelnemen aan de collecte als u niet in de kerk bent, selecteer dan niet “collectezak” maar de PKN Heemskerk uit de lijst. Luistert u naar Kerkdienstgemist? Dan kunt u via de website de QR code scannen en meedoen met de collecte.

Voor uitgebreide werkwijze: https://www.givtapp.net/downloads/Begeleiding%20gebruik%20Givt-app.pdf

Uiteraard blijft het geven van contant geld en collectebonnen gewoon bestaan. Als u gebruik wilt maken van de GIVT app, raden wij u aan om deze vooraf te installeren en registreren op uw telefoon.

De app GIVT is beschikbaar voor alle telefoons. Meer informatie kunt u nalezen op www.givtapp.net

 

In onze kerk kunt u ook collectebonnen gebruiken bij de wekelijkse collecten in de kerkdiensten. De aanschaf van collectebonnen is voor u aftrekbaar als gift bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Ook voor de kerk is het handig en voordelig om met collectebonnen te werken.

Collectebonnen worden uitgegeven in vellen met 20 bonnen van 60 cent, dus 12 euro per vel. Deze zijn verkrijgbaar bij Hans Vos (tel. 231484), Jan de Haan (tel. 231797) en Jikke Pols (tel. 234833). Na ontvangst van de bonnen kunt u het totaalbedrag overmaken naar rekeningnummer NL65 RABO 0373 7214 55 ten name van de Protestantse Gemeente Heemkerk, graag onder vermelding van de nummers van de vellen.

 

 

Voor de vaste vrijwillige bijdragen is de bankrekening NL68RABO0373721498 ten name van de Protestantse Gemeente Heemskerk. Met de actie Kerkbalans kunt u ook aangeven om uw bijdrage automatisch te laten incasseren. Dit is voor de kerk de goedkoopste manier van incasso en het kost u de minste moeite. U geeft een machtiging waarin u aangeeft hoe u de bijdrage wilt betalen en in welke termijnen, samen met uw handtekening, en het college van kerkrentmeesters zorgt voor de incasso.

 

De bankrekening van de Diaconie PGH is NL03RABO0326295682.

Het rekeningnummer van de ZWO commissie PGH is NL60INGB0001352381.

Giften voor het verjaardagsfonds svp overmaken op NL43RABO0373721463.