Luister naar de diensten

Diensten

 1. 17-10 10:00 MK ds M. Visser
 2. 24-10 10:00 MK ds A. Hoekstra (Amsterdam)
 3. 31-10 10:00 MK ds P. Verhoeff (Alkmaar)
 4. 03-11 19:30 DK Dankdag voor gewas en arbeid
 5. 07-11 10:00 MK ds M. Visser

Kerkradio

U bent hier: Home - Contact - Kerkenraad - Diakenen

Diaconie

A. ANBI diaconie            (voor ANBI van de kerk klik hier)

Diaconie Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH)
RSIN nr. 819 126 950
Contactgegevens: Vrijburglaan 2, 1962 VA Heemskerk
e-mailadres: diaconie@pknheemskerk.nl

 

B. College van diakenen

 • Dick Slofstra (voorzitter)
 • Esther Seijmonsbergen (secretaris)
 • Gino de Graaf (penningmeester)
 • Sophia Verbaan (diaken)
 • Piet van der Wind (diaconaal medewerker)
 • Olga de Vries (diaconaal medewerker)
 • Hieke Stuurwold (diaconaal medewerker)

Wilt u de diaconie per mail bereiken, dat kan via diaconie@pknheemskerk.nl

 

C. Doelstelling: Indachtig haar opdracht in de kerkorde (en de uitwerking in ordinanties van de PKN) tot diaconale roeping in de kerk en de wereld deelt de diaconie namens de gemeente van wat haar aan gaven geschonken is om te helpen waar geen helper is.

 

D. Beleidsplan diaconie (diaconale bijdrage aan beleidsplan 2015-2020)
 

E. Beloningsbeleid: Leden van de diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag uitgevoerde activiteiten

De diakenen zijn aanwezig in de kerkdiensten, bij inzameling en besteding ’liefdegaven’, bij voorbede, doen 6 x dienst bij avondmaal in de kerken en 2x in de zorginstellingen St. Agnes en Westerheem, regelen een vastenmaaltijd en de ouderenreis.
We zorgen als goed rentmeester voor de ons toevertrouwde middelen.
 

G. Voorgenomen bestedingen: De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten

ANBI rapport

 

Begrotingen

► Begroting 2021 en 2020

Jaarrekeningen

► Jaarrekening 2020 (concept) en 2019