Luister naar de diensten

Programma

U bent hier: Home - Programma

Programma

Datum Tijd Dienst Locatie Opmerkingen Bijlage
01-06 00:00 Op 1 juni overleed prof. dr. Karel Deurloo

Hij was sinds mijn geboortejaar 1976 hoogleraar Oude Testament in Amsterdam. Later gaf hij les in het vak Bijbelse Theologie aan de predikantsopleiding. Wat het Oude Testament betreft – door hem steevast met de Joodse term ‘Tenach’ aangeduid – heb ik zo’n beetje alles van hem geleerd, ook doordat hij zo’n bevlogen, wijze en verbindende man was. Op de website www.kareldeurloo.com kunt u een en ander van hem en over hem lezen. Zoekt u dan vooral ook even de filmpjes op, waarop hij vertellend in beeld is. Als geen ander was hij thuis - werkelijk tot in alle uithoeken- in de woordwereld van de Bijbel, en als geen ander kon hij overbrengen wat hij zag: de grote lijnen en de kleinste details. In de ogen van sommigen was hij misschien vrijzinnig, omdat hij zo vrolijk en vrijmoedig theoloog was, voor anderen gold hij juist als orthodox, omdat het toch altijd weer over de Schrift ging. Zo inspireerde hij mensen vanuit allerlei verschillende kerkelijke en onkerkelijke achtergronden.Wel was hij een scherp criticus van de Nieuwe Bijbelvertaling, omdat hij vond dat die geen recht doet aan het eigene van de bijbelse taal, waardoor het wezen ervan, datgene wat er ten diepste gezégd wil worden, onzichtbaar en onhoorbaar wordt. Voer voor professoren, zou je misschien zeggen, maar dit was geen studeerkamer -wetenschap, Deurloo verstond namelijk tegelijk de kunst om de unieke taal van de Bijbel te ‘vertalen’ voor iedereen, jong en oud. Sommigen herinneren zich misschien nog de tv-serie ‘Dichterbij’ in de jaren 60 en 70, waarin Deurloo samen met Nico Bouhuijs bijbelteksten voor een breed publiek uitlegde. Daarnaast schreef hij musicals, bijbels cabaret en liederen, vooral ook kinderliederen, waarvan er een paar in ons Liedboek staan, zoals: ‘Op de avond toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’ (Lied 395) en ‘Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam in de geschiedenis’ (8a). Wij zongen in de afgelopen Advent nog een ander liedje van zijn hand: ‘Een kind mag in het midden staan.’ Karel Deurloo was een mens vol van het Woord. Zichrono livracha, zegt men in het Hebreeuws: zijn gedachtenis zij tot zegen.Marco Visser