Luister naar de diensten

Programma

U bent hier: Home - Programma

Programma

Datum Tijd Dienst Locatie Opmerkingen Bijlage
30-08 14:30 Openstelling Dorpskerk op vrijdagmiddag Dorpskerk, Kerkplein 1

Ook dit jaar organiseert de Commissie Open Dorpskerk in de zomermaanden weer inloopmiddagen op vrijdagen van 21 juni t/m vrijdag 30 augustus. Vanaf 14:30 tot 16:30 uur kunt u even binnenlopen om even te onthaasten, een kaarsje op te steken of te luisteren naar een inloop orgelconcert van 15.30 uur tot 16.00 uur, vaak met medewerking van een instrumentalist (fluit, viool, hobo) of één of meerdere vocalisten.De inloop orgelconcerten die op deze middagen plaatsvinden, van 15:30 tot 16:00 uur en gegeven door Anja van der Ploeg, trekken steeds veel belangstelling. Anja, die de vaste organiste/pianiste is voor zowel de Dorpskerk als de Morgensterkerk, heeft zich ook dit jaar weer bereid verklaard voor gevarieerde muziekprogramma’s te zorgen. Zie ook pknheemskerk.nl/opendorpskerk

 
25-09 19:00 Jongerenreis 2020 naar Israël en Palestina Utrecht

Het is geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is, wil nog eens terug: Israël, het land van melk en honing, maar ook een land met een turbulente geschiedenis. In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan Palestina.Jongeren uit Heemskerk en Beverwijk kunnen mee! Samen met leeftijdsgenoten het ‘beloofde land’ ontdekken en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld, waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samenleven maar waar de verschillende werelden ook voortdurend botsen. Een land ook met een fantastische natuur en een kleurrijk straatbeeld: van orthodoxe joden en Arabische handelaren in Jeruzalem tot hipsters in Tel Aviv.Een reis met een bezoek aan toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en Christen - Palestijnen, volgens de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping verstaat. Uiteindelijk doel van de reis is onder meer kennismaken met het land, de geschiedenis en het Jodendom en de ervaring van het belang van dialoog (tussen de verschillende bevolkingsgroepen).Meer informatieDe reis vindt plaats van 19 tot 28 juli 2020 en is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan.Op woensdagavond 25 september 2019 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht voor iedere jongere die geïnteresseerd is in deze reis. Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de reis.De kosten voor de reis bedragen ongeveer € 1200,-- per persoon.Kent u jongeren die u op deze reis wilt attenderen?Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor Barnhoorn ().

 
01-06 00:00 Op 1 juni overleed prof. dr. Karel Deurloo

Hij was sinds mijn geboortejaar 1976 hoogleraar Oude Testament in Amsterdam. Later gaf hij les in het vak Bijbelse Theologie aan de predikantsopleiding. Wat het Oude Testament betreft – door hem steevast met de Joodse term ‘Tenach’ aangeduid – heb ik zo’n beetje alles van hem geleerd, ook doordat hij zo’n bevlogen, wijze en verbindende man was. Op de website www.kareldeurloo.com kunt u een en ander van hem en over hem lezen. Zoekt u dan vooral ook even de filmpjes op, waarop hij vertellend in beeld is. Als geen ander was hij thuis - werkelijk tot in alle uithoeken- in de woordwereld van de Bijbel, en als geen ander kon hij overbrengen wat hij zag: de grote lijnen en de kleinste details. In de ogen van sommigen was hij misschien vrijzinnig, omdat hij zo vrolijk en vrijmoedig theoloog was, voor anderen gold hij juist als orthodox, omdat het toch altijd weer over de Schrift ging. Zo inspireerde hij mensen vanuit allerlei verschillende kerkelijke en onkerkelijke achtergronden.Wel was hij een scherp criticus van de Nieuwe Bijbelvertaling, omdat hij vond dat die geen recht doet aan het eigene van de bijbelse taal, waardoor het wezen ervan, datgene wat er ten diepste gezégd wil worden, onzichtbaar en onhoorbaar wordt. Voer voor professoren, zou je misschien zeggen, maar dit was geen studeerkamer -wetenschap, Deurloo verstond namelijk tegelijk de kunst om de unieke taal van de Bijbel te ‘vertalen’ voor iedereen, jong en oud. Sommigen herinneren zich misschien nog de tv-serie ‘Dichterbij’ in de jaren 60 en 70, waarin Deurloo samen met Nico Bouhuijs bijbelteksten voor een breed publiek uitlegde. Daarnaast schreef hij musicals, bijbels cabaret en liederen, vooral ook kinderliederen, waarvan er een paar in ons Liedboek staan, zoals: ‘Op de avond toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’ (Lied 395) en ‘Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam in de geschiedenis’ (8a). Wij zongen in de afgelopen Advent nog een ander liedje van zijn hand: ‘Een kind mag in het midden staan.’ Karel Deurloo was een mens vol van het Woord. Zichrono livracha, zegt men in het Hebreeuws: zijn gedachtenis zij tot zegen.Marco Visser

 
 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief