Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws - Financien

   Financiën

ANBI-status

De Protestantse Gemeente Heemskerk en de Diaconie zijn door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften aan kerk of diaconie van de belasting af kunt trekken. Voor deze aftrek gelden wel voorwaarden, zie www.belastingdienst.nl.

Als u de ANBI-status na wilt zoeken op de site van de belastingdienst: kerk en diaconie vallen onder de 'groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland'. Het veld vestigingsplaats laat u leeg. Voor ANBI-gegevens van onze gemeente klik hier).

 

Formulieren

Vrijwilligers die hun onkosten voor de kerk niet declareren, kunnen het declarabele bedrag bij de fiscus aangeven als gift. Via de giftenregeling kunnen de kosten dan alsnog gedeeltelijk afgetrokken worden. Hiervoor is dit formulier bestemd.
Voor het declareren van kosten kunt u dit declaratieformulier gebruiken. Vooraf dient wel overleg plaats te vinden met de kerkrentmeesters om de uitgaven vergoed te krijgen.

 

Begroting 2020

In de kerkenraadsvergadering van 25 november 2019 zijn de begroting van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie voor 2020 vastgesteld, nadat deze ter inzage hebben gelegen in de kerk en op de website.

► Klik hier voor de conceptbegroting 2020 van het college van kerkrentmeesters.

► Klik hier voor de conceptbegroting 2020 van het college van diakenen.

 

Jaarrekening 2019

De concept jaarrekeningen van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie over 2019 kunnen hier worden geraadpleegd.

► Klik hier voor de concept jaarrekening 2019 van het college van kerkrentmeesters.

► Klik hier voor de concept jaarrekening 2019 van het college van diakenen.

 

Begroting 2019

In de kerkenraadsvergadering van 26 november 2018 zijn de begroting van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie voor 2019 vastgesteld.

► Klik hier voor de begroting 2019 van het college van kerkrentmeesters en hier voor de meerjarenbegroting van het college van kerkrentmeesters.

► Klik hier voor de begroting 2019 van het college van diakenen.

 

Jaarrekening 2018

In de kerkenraadsvergadering van 27 mei 2019 zijn de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie over 2018 vastgesteld, nadat deze ter inzage hebben gelegen in de kerk en op de website.

► Klik hier voor de jaarrekening 2018 van het college van kerkrentmeesters.

► Klik hier voor de jaarrekening 2018 van het college van diakenen.