Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws - Financien

   Financiën

ANBI-status

De Protestantse Gemeente Heemskerk en de Diaconie zijn door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften aan kerk of diaconie van de belasting af kunt trekken. Voor deze aftrek gelden wel voorwaarden, zie www.belastingdienst.nl.

Als u de ANBI-status na wilt zoeken op de site van de belastingdienst: kerk en diaconie vallen onder de 'groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland'. Het veld vestigingsplaats laat u leeg. Voor ANBI-gegevens van onze gemeente klik hier).

 

Formulieren

Vrijwilligers die hun onkosten voor de kerk niet declareren, kunnen het declarabele bedrag bij de fiscus aangeven als gift. Via de giftenregeling kunnen de kosten dan alsnog gedeeltelijk afgetrokken worden. Hiervoor is dit formulier bestemd.
Voor het declareren van kosten kunt u dit declaratieformulier gebruiken. Vooraf dient wel overleg plaats te vinden met de kerkrentmeesters om de uitgaven vergoed te krijgen.

 

Begroting 2021

In de kerkenraadsvergadering van 23 november 2020 zijn de begroting van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie voor 2020 vastgesteld, nadat deze ter inzage hebben gelegen in de kerk en op de website.

► Klik hier voor de begroting 2021 van het college van kerkrentmeesters.

► Klik hier voor de begroting 2021 van het college van diakenen.

 

Jaarrekening 2020

De concept jaarrekeningen van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie over 2020 kunnen hier worden geraadpleegd.

► Klik hier voor de concept jaarrekening 2020 van het college van kerkrentmeesters.

► Klik hier voor de concept jaarrekening 2020 van het college van diakenen.