Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws - Beleid

Samen verder in het licht van de Ander

De koers van onze gemeente voor 2015-2020 komt tot uitdrukking in de uitwerking van drie thema’s: 'Bij de bron', 'Open en pluriform' en 'Betekenisvol aanwezig'. Hiermee geloven wij antwoord te geven op de kernvraag ‘wat zou God met onze kerkgemeenschap in deze tijd willen en van haar verwachten?’:

 

beleidsplan 2015-2020   'Samen verder in het licht van de Ander'

 

 

Geloven in de toekomst


In 2006 zijn de Hervormde gemeente rond de Dorpskerk en de Gereformeerde kerk rond de Morgensterkerk samengegaan in de Protestantse Gemeente Heemskerk. Onze gemeente maakt gebruik van beide kerkgebouwen.
 

Na die tijd is er veel gebeurd in de gemeente. Er is veel energie en tijd gaan zitten in de opbouw van de nieuwe gemeenschap. Er is ook een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld met taakgroepen. Enige tijd vertrok een van de predikanten en brak een tijd aan van bezinning over de toekomst. Ds. Sondorp werd als interim-predikant aangetrokken om deze bezinning te begeleiden.
 

In 2010 is dit bezinningsproces onder het motto 'Geloven in de toekomst' afgerond. De kerkenraad heeft in een visie-document drie richtingen aangegeven waar het wat hem betreft heen zou moeten gaan. Daarover is gesproken door diverse actieve gemeenteleden en dat heeft weer tot bijstellingen geleid. In het voorjaar van 2010 zijn leden van de gemeente aan het woord geweest, die wat meer op afstand van de kerk staan. Ook hun stem is belangrijk.


beleidsplan “Geloven in de toekomst” (of de samenvatting)

werkplan 2011

notitie bedrijfsvoering