Luister naar de diensten

Geen kerkdienst i.v.m. Coronavirus

Tot 1 juni zijn alle kerkdiensten afgelast. Wel vieren wij de komende zondagen erediensten die u thuis via internet kunt meebeleven. Dit doen wij als Protestantse Gemeenten in Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest samen. Evelien Plaisier, Arrie van Nierop, Fred van der Louw en Marco Visser gaan samen en ombeurten voor.

Graag tot zondag om 10:00 uur op deze pagina waar u de dienst kunt beluisteren.

Meer informatie

Vertrouwen en solidariteit

Wat een uitzonderlijke tijden zijn het. Allerlei verschillende waarnemingen en gevoelens strijden om voorrang: het meeleven met mensen die werkelijk door de ziekte getroffen zijn, de eigen bezorgdheid, angst, tegelijk iets van gelatenheid, met af en toe de gedachte: het valt allemaal wel mee. En dan is er de schok om wat er met de samenleving gebeurt, paniek alom, lege schappen. Wat dan weer de vraag oproept: hebben wij dan zo weinig...

Lees verder
Lees de laatste preek

Nieuws

Doorgang activiteiten

Het kerkgebouw is gesloten, maar de gemeente is er. Met al uw ideeën en vragen kunt u terecht bij pastor Fred van der Louw: 06-46591437. Ook als u gewoon even een luisterend oor nodig heeft. Telefonisch spreekuur is van maandag tot en met vrijdag, van 9:30 tot 11:00 uur. En laten wij er met elkaar voor elkaar zijn. Bezoekmedewerkers houden contact met de ouderen en voor ons allen geldt: pak net wat vaker de telefoon. Juist in deze tijd van afstand-houden is de verbondenheid zo belangrijk.

Meer informatie

Tot nader order zijn ook de doordeweekse activiteiten afgelast. Dit betreft o.a. de ontmoetingsochtenden op dinsdagochtend, de PCOB-bijeenkomst, de kringen en gespreksavonden en bijeenkomsten van de Basics (basiscatechese). Als u intussen misschien iets voor iemand wilt doen, wilt u dit dan laten weten door een email te sturen naar ds Marco Visser. Dan weten wij u indien nodig te vinden. Denk aan: boodschappen voor iemand doen, een noodzakelijke klus in huis, of de Samenklank een keer rondbrengen.

Wij zijn een protestantse gemeente met een open houding, gericht op de oecumene. De Bijbel is voor ons de inspiratiebron. De verhalen inspireren ons om open in de wereld te staan. Iedereen is altijd welkom, uit welke kerkelijke of onkerkelijke achtergrond dan ook, gelovig of ongelovig. Een ieder kan in alle opzichten voluit meedoen, ongeacht afkomst, geslacht en seksuele voorkeur. In de diensten, bij de andere activiteiten en de gesprekken die wij hebben: de deur staat open.

Lees meer
Welkom! Op onze website