Luister naar de diensten

Nieuws rondom het coronavirus

U bent hier: Home - Nieuws rondom het coronavirus

Welkom in de kerk!

Vanaf aanstaande zondag 5 juli kunt u weer naar de dienst op zondagochtend in de Morgensterkerk komen. Er zijn nu eerst 30 personen welkom. Dit gaan we de komende weken in etappes opbouwen naar 70 personen. Dit is exclusief de mensen die de kerkdienst mogelijk maken: predikant, ouderling en diaken, koster, etc. Meer gaat helaas niet, omdat we ons moeten houden aan de 1,5 meter. Dat is ook de reden dat de diensten in de Morgensterkerk worden gehouden en niet in de Dorpskerk zoals dat in andere zomers gebruikelijk is.

 

Aanmelden

U bent allen heel welkom! Wel is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. (Dit heeft er o.a. mee te maken dat wij moeten bijhouden wie er in de kerk zijn geweest, zodat bij een mogelijke uitbraak direct maatregelen kunnen worden genomen.) Via de link kan u zich inschrijven. Doet u dit uiterlijk op de vrijdag om 20:00 uur, voor de dienst van zondag: https://www.inschrijven.pknheemskerk.nl/

Hierbij kunt u aangeven met hoeveel personen u komt en of hierbij kinderen in de leeftijd van de kindernevendienstgroep zitten.

Als u niet in de gelegenheid bent om u online aan te melden, vraagt u dan de hulp van mensen die dit wel voor u kunnen doen. En andersom, helpt u alstublieft de mensen in uw omgeving waarvan u weet dat zij hulp nodig hebben bij het online aanmelden. Op het moment dat het maximaal aantal personen voor de zondag is bereikt, is aanmelden niet meer mogelijk, dan krijgt u de melding: ‘deze dienst is helaas vol’.

 

Aanpassingen

Bij het betreden van de kerk zullen er coördinatoren aanwezig zijn die u naar uw gezondheid zullen vragen en die aanwijzingen geven over o.a. looproutes en zitplaats. Het volledige gebruiksplan, waarin u kunt lezen hoe alles verloopt, vindt u op onze website: https://www.pknheemskerk.nl/gebruiksplan. Ook de viering van de dienst verloopt nog anders dan voorheen. Belangrijkste aanpassing is dat er niet gezongen wordt.

 

De dienst online meebeleven

Zoals afgelopen tijd ook het geval is geweest, blijft de dienst live op zondagochtend te volgen via YouTube. Deze dienst kan ook op een ander moment achteraf nog bekeken worden: https://www.pknheemskerk.nl/kerkdienstopnamen

 

Kindernevendienst

De kinderen die online zijn aangemeld en meekomen met hun ouders, zullen niet aanwezig zijn tijdens de kerkdienst. De kinderen worden vóór de dienst buiten het gebouw opgevangen. De activiteiten zullen zich in principe buiten afspelen, tenzij het slecht weer is. Na de dienst zorgt de leiding ervoor dat de kinderen terug komen bij hun ouders. De kinderen hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Tussen leiding en kinderen wordt de anderhalve meter in acht wordt genomen. Ook zullen er hygiënemaatregelen worden genomen.

 

Uw bijdrage in de collecte

Blijft u vooral ook geven in de collecte. Dat kan, ook thuis. U kunt de Givt-app downloaden, dan uw eigen kerkgemeente uitkiezen en het bedrag bepalen. Op de meeluisterpagina op onze website vindt u de informatie over de collectedoelen. Ook kunt u snel en eenvoudig een bedrag overmaken via iDeal: https://www.pknheemskerk.nl/collectes-overmaken-met-ideal. Voor de organisaties waarvoor wij inzamelen, geldt: uw bijdrage is harder nodig dan ooit.

 

Samen rond het Woord

U begrijpt, wij passen ons aan de situatie aan, we doen de dingen stap voor stap om ons aan de richtlijnen te kunnen houden en om gaandeweg te ontdekken wat er kan; dit vraagt best wat flexibiliteit van iedereen. En toch… we hopen dat u zich door dit alles niet laat ontmoedigen. Meld u zich graag voor de dienst aan, want het is goed om weer samen rond het Woord te zijn. Weet dat u welkom bent.