Luister naar de diensten

Nieuws rondom het coronavirus

U bent hier: Home - Nieuws rondom het coronavirus

Inmiddels is bekend dat wij tot 1 juni niet bij elkaar komen om onze diensten te vieren. Ook zijn alle doordeweekse groepsactiviteiten afgelast. Dat is ongekend en jammer, zeker in deze Paastijd. Als de kerk nu één zondag zou mogen kiezen om het loflied te zingen, dan is het toch wel met Pasen. Maar wij gaan het vieren, al zal het anders dan anders zijn. Jezus Messias leeft, zijn Geestkracht is met ons en er is niets wat dat ongedaan kan maken.

 

Toch beschikbaar zijn

Het kerkgebouw is gesloten, maar de gemeente is er. Met al uw ideeën en vragen kunt u terecht bij pastor Fred van der Louw: 06 - 46 59 14 37. Ook als u gewoon even een luisterend oor nodig heeft. Telefonisch spreekuur is van maandag tot en met vrijdag, van 9:30 tot 11:00 uur. En laten wij er met elkaar voor elkaar zijn. Bezoekmedewerkers houden contact met de ouderen en voor ons allen geldt: pak net wat vaker de telefoon. Juist in deze tijd van afstand-houden is de verbondenheid zo belangrijk. Er wordt momenteel door een groepje nagedacht over het opzetten van een telefoonketen, om met name mensen die alleen zijn, regelmatig te gaan opbellen. Dit wordt nog nader uitgewerkt, maar als u daaraan mee wilt doen, wil dat dan alvast aan Fred van der Louw doorgeven: .

 

Klokken van troost en hoop

Op woensdagavond van 19:00 tot 19:15 uur worden in het hele land kerkklokken geluid, onder het motto: klokken van troost en hoop. Een signaal dat we er samen voor staan. In dit filmpje vertelt Marco Visser daarover.

 

#NietAlleen

Wij hebben goed contact met Welschap en met de andere welzijnsorganisaties in Heemskerk. Mooi om te zien dat er talloze initiatieven zijn om juist kwetsbare mensen bij te staan. Als u eventueel iets voor iemand wilt doen, wilt u dit dan laten weten door een email te sturen naar Marco Visser: . Dan weten wij u indien nodig te vinden. Misschien wilt u eens boodschappen voor iemand doen, een noodzakelijke klus in huis, of de Samenklank een keer rondbrengen.

 

Online kerkdiensten

De komende zondagen vieren wij erediensten die u thuis via internet kunt meebeleven. Dit doen wij als Protestantse Gemeenten in Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest samen. Evelien Plaisier, Arrie van Nierop, Fred van der Louw en Marco Visser gaan samen en ombeurten voor. Over verbondenheid gesproken. Zondag is de uitzending vanuit de Dorpskerk (in de Morgensterkerk wordt nog wat aan de geluidsinstallatie gerepareerd). Graag tot zondag om 10:00 uur op: www.pknheemskerk.nl/kerkdienstopnamen.

 

TV-uitzending

Aanstaande zondag is tevens de eerste uitzending in de reeks ‘Woorden uit de Dorpskerk’ op RTV Heemskerk. Er worden bemoedigende woorden gesproken, er wordt een kort Bijbelverhaal verteld en er klinkt muziek. De uitzending is voor alle Heemskerkers. Verteller is Marco Visser, musicus Anja van der Ploeg. De bedoeling is om de volgende uitzendingen in samenwerking met voorgangers van andere kerken te doen, maar ook met mensen uit de breedte van de samenleving. De uitzending is zondag ieder heel uur te zien op RTV Heemskerk: Ziggo kanaal 42 en KPN kanaal 1466, en ook op het Youtubekanaal van Omroep Heemskerk en onze website.

 

Abonneren op de nieuwsbrief

Als u van gemeenteleden weet dat zij de email-nieuwsbrief nog niet ontvangen en wel een computer hebben, wilt u hen er dan op attenderen dat zij zich heel eenvoudig via de website alsnog kunnen aanmelden. U kunt misschien ook de nieuwsbrief uitprinten en bij iemand in de bus doen.

 

Tot slot

De Kerkenraad komt de komende periode vaker bijeen, vooreerst nog fysiek en als dat niet meer zou mogen of kunnen, via de mail. We volgen steeds de ontwikkelingen en passen onze handelwijze aan als dat nodig mocht blijken.

We wensen u allen, ondanks alles, een gezegende 40-dagentijd toe,

 

voorzitters Esther Seijmonsbergen en Jannie de Vries

pastor Fred van der Louw en ds Marco Visser