Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws

Gods woning

Psalm 84 is een van mijn lievelingspsalmen. Ik zing die graag, vooral ook vanwege de melodie, die zo rustig is, bedachtzaam bijna. Dat past kennelijk bij me: ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen…’

Maar als je de tekst van de Psalm leest, dan begint die een stuk uitbundiger: ‘Hoe verrukkelijk zijn uw woningen, HEER van de legermachten!’ Dat is een uitroep, een kreet van verwondering: geweldig! Uw huis! En die grote vreugde heeft te maken met een reusachtig verlangen: ‘Mijn ziel verlangt, smácht naar de voorhoven van de Heer…’ Hier is niet veel rustigs aan. De psalmdichter laat zich kennen. Hij laat iets zien en iets horen van geweldige emotie, van vervoering. Vanwege dat huis van zijn God. ‘Mijn hart en mijn vlees jubelen het uit tot de God die leeft!’

Wat brengt hem zo in vervoering, deze psalmzanger? Hier is hij thuis. Dat is het. Dit is de plek waar hij veilig is, waar hij niet schichtig om zich heen hoeft te kijken. Hier kan hij zichzelf zijn. Dat wordt getekend in een ontroerend beeld. Na de emotionele uitbarsting klinkt plotseling dit kleine:

Ook een mus vindt een huis,

een zwaluw een nest voor zichzelf,

waar zij haar kleintjes in neerlegt:

dat zijn uw altaren, HEER van de legermachten,

mijn koning, mijn God.

 

Het mooie is dat het hier niet over nachtegalen of pauwen of kaketoes gaat. Het zijn geen paradijsvogels die hier neerstrijken. Het zijn huis-, tuin- en keukenvogeltjes. Geen vogels die uitblinken door hun geweldige zangkunsten of prachtige uiterlijk. Tsjilp, dat is voor de God van Israël kennelijk voldoende lofzang. Deze vogeltjes mogen hier thuis zijn. Zij zijn hier veilig met hun jongen. En als zij hier thuis mogen zijn, deze gewone beestjes, ach ja, dan mag ik het vast ook. Dan is er voor mij ook nog wel een plaats ergens.

En daarom is dat huis mij zo dierbaar. En daarom zing ik het uit. Ik op mijn manier, een ander weer anders, ieder vogeltje zoals het gebekt is. Vanwege de woorden die er klinken in dat huis, de woorden die opgeschreven staan en steeds weer opnieuw tot leven komen. Vanwege de liederen die er gezongen worden (tsjilp!). Vanwege het vertrouwen, het geloof van de gemeente waarmee ik mag instemmen. Je hoort mensen wel eens zeggen: ‘Ik hoef niet naar de kerk te gaan om te geloven.’ Dat neem ik graag aan, maar bij mij is het precies andersom: om te geloven móet ik naar dit huis. Moet ik daarheen waar die bijzondere God van de Bijbel ter sprake komt. Daarheen waar anderen zijn, die ook niet zonder de Psalmen kunnen. Om te geloven moet ik naar dit huis. Want als ik het zelf, in m’n eentje moest doen…

 

Welzalig die uit uw kracht leeft,

die naar uw tempel zich begeeft,

zijn hart wijst hem de rechte wegen.

Zij trekken op van overal

en, gaat het door het dorre dal,

dan valt op hen een milde regen.

Ja, in het hart van de woestijn

ontspringt een heldere fontein.

 

ds.Marco Visser