Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws

Moskee

Onlangs werd aan de Duitslandlaan de nieuwe moskee geopend. Vele jaren was eraan gewerkt, nu kon het nieuwe gebouw door de Heemskerkse, Turkstalige moslimgemeenschap in gebruik genomen worden. Een aantal vertegenwoordigers van de Heemskerkse kerken was erbij. En zo mocht ook ik het meemaken, overigens tevens als buurman, want ik woon schuin tegenover.

 

Er is een groeiend contact tussen de Heemskerkse kerken en de moskeegemeenschap. Juist in deze tijd, waarin er zoveel onrust in de samenleving is en mensen toenemend tegenover elkaar komen te staan, een tijd ook waarin er over en weer veel verkeerde beeldvorming is, vinden we het van groot belang dat we elkaar opzoeken en elkaar wat leren kennen. We staan in heel verschillende tradities, maar juist die verschillen maken het gesprek interessant. Denkend aan de religies wordt wel eens gezegd: Ach, geloven we niet eigenlijk allemaal hetzelfde…? Ik weet dat zo net nog niet. Niet alleen onze gebruiken zijn verschillend, ook onze boeken zijn verschillend, de verhalen waarmee we leven, wie Jezus Christus is, wie God blijkt te zijn in hoe hij aan het woord komt… dat ziet er allemaal anders uit. Ik heb wel eens het gevoel dat het geen van de gesprekspartners recht doet als we onszelf al te gauw op een hoop vegen met het idee van een soort algemeen godsbesef. Mijn ervaring is eerder, zoals gezegd, dat het juist de verschillen zijn die het gesprek echt interessant maken. Onze oren, handen en harten moeten dan immers des te meer voor elkaar openstaan, om elkaar te begrijpen, elkaar echt te ontmoeten en van elkaar te leren. Dat vind ik des te waardevoller. Zolang niemand de Waarheid (met hoofdletter W) definitief voor zichzelf claimt, is het toch voldoende dat we samen inwoners van Heemskerk zijn, allemaal mensenkinderen op één aarde onder één hemel.

 

Zo zijn we in gesprek. En zo gebeurde het dat een aantal mensen uit onze gemeente, samen met een aantal uit de andere kerken, werd uitgenodigd om bij de opening van de nieuwe moskee te zijn. Na hartelijk ontvangen te zijn met drankjes en zoete, ja zeer zoete hapjes, begon het officiële gedeelte. Wethouder Aad Schoorl sprak namens de gemeente en Gert Dammer namens het platform van de Heemskerkse kerken. De overige toespraken waren in het Turks. Welnu, mijn Turks is niet zo best, dus ik kon alleen maar letten op de toon en de mimiek van de sprekers. Interessant genoeg. Zo klonk bij Sefer Koza, de voorzitter van het Heemskerkse moskeebestuur, duidelijk de ontroering in zijn woorden door. Mensen die 50 jaar geleden bij de opening van de Morgensterkerk waren, kunnen zich er waarschijnlijk veel bij voorstellen, hoe het voelt om je nieuwe gebouw te betreden nadat je je er zo voor ingezet hebt. Na Sefer Koza kwam de voorzitter van het internationale overkoepelende orgaan aan het woord. Zijn toon was stevig, de klank niet weinig streng. Ik zag ernstig luisterende gezichten om me heen en vroeg me even af of de goegemeente nu zo de waarheid aangezegd moest worden op deze heugelijke dag. Maar toen zijn toespraak vertaald werd, bleek hij te hebben gesproken over de vrede en de rechtvaardigheid die van een moskee moeten uitgaan. Omarm de samenleving, probeer voor het dorp het goede te doen en weet dat je als moslim verbonden bent met de kinderen van Mozes en de kinderen van Jezus… Dat had hij gezegd. En ik dacht: Ja, die waarheid moest ons aangezegd worden vandaag. Ook mij, in welke taal dan ook, van welke traditie dan ook. We wensen onze vrienden aan de Duitslandlaan alle goeds en hopen inderdaad op tekenen van die vrede. Wij zullen proberen het onze bij te dragen.

 

Marco Visser