Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws

Woordjes leren

Het is woensdagochtend, ik bel aan, de deur zoemt open, ik loop de trappen op. Terwijl ik op de galerij sta, hoor ik al het gezellige lawaai, ik word verwacht. Daar staan ‘mijn’ kinderen. ‘Boeken lezen!’ stuiteren ze. En zo is het, ik kom voorlezen. Een uurtje in de week kom ik bij ze op de bank zitten en lezen we. Eenvoudige verhalen, plaatjes kijken, de dingen benoemen. We doen een spelletje, zingen nog een liedje (‘Dit zijn mijn wangetjes, dit is mijn kin…’) en weg ben ik weer. Tot volgende week.

‘Heemskerk leest voor’, zo heet het project, georganiseerd door Welschap. Bedoeld voor kinderen tussen 2 en 5 jaar met een taalachterstand, vaak in gezinnen waarin de ouders weinig Nederlands spreken, niet zelden vluchtelingengezinnen. Ik kan het iedereen van harte aanraden. Verhalen lezen en woordjes leren, wat is er mooier. Kijk op www.welschapwelzijn.nl/ondersteuning/heemskerk-leest-voor en geef je op.

Op dezelfde dag trein ik aan het eind van de middag naar de Amsterdamse Zuidas. Daar, tussen de glanzende torens van banken en advocatenkantoren, bevindt zich de Nieuwe Poort, centrum voor verdieping en ontmoeting, waar ik een Bijbeltafel mag leiden. Met tien jonge mensen zit ik rond de tafel. Ik lees het eerste hoofdstuk van het boek Ruth voor. Voor de meesten is de Bijbel totaal vreemd, toch duiken we gewoon maar in het gesprek, dat zich afspeelt tussen ‘Bijzonder, het raakt me’ en ‘Waar gaat dit over…’ We luisteren naar elkaars observaties, we kijken nog eens goed, ik leg her en der wat uit, we zoeken naar betekenis en vinden wonderlijke verbanden met het leven anno 2017. En gaandeweg voelen we allemaal, denk ik, op de een of andere manier, dat het verhaal je optilt en meeneemt. Dat het raakt, prikkelt, vertrouwen wekt. Dat doet de taal van het verhaal.

Wat een wereld van verschil op een dag. ‘s Ochtends op de bank in een flat met een peuter en een kleuter met hun taalachterstand, ‘s avonds aan tafel met welbespraakte, hoogopgeleide vrouwen en mannen. En tegelijk de overeenkomst: voorlezen. Een verhaal horen. En… woordjes leren. Ja, misschien is dat wat wat we in die kring aan de Zuidas toch ook doen: een onbekend verhaal beluisteren en daarmee een nieuwe taal leren. Een taal die binnenbreekt in het leven van alledag en die hopelijk iets zegt dat er toe doet. Iets nieuws, iets goeds.

Als ik ’s avonds laat thuis kom, vraag ik me af waar me dat ook al weer aan doet denken: woordjes leren. Dit gedicht van Jan Eijkelboom. Om hardop voor te lezen:

 

WOORDJES LEREN

 

Jongens, heb je verdriet,
sprak toen de leraar Grieks,

 

dan moet je woordjes leren, woordjes
leren. Hij knikte energiek

 

zodat er as viel op zijn vest,
maar dat was toch al vies.

 

Wij lachten halfvertederd,
halfmeewarig, want tragiek

 

daar wist je alles van en hij,
heel oud, haast vijftig, niets.

 

En dat het overging als je maar
woordjes leerde, dat was iets

 

zo absurds, zo dolkomieks
dat het in omloop kwam als een

 

gevleugeld woord. Het klapwiekt
nu verdrietig om mij heen

 

omdat ik later woordjes leerde
waarmee je 't monster kunt bezweren

 

en ik hem niet meer zeggen kan
hoe ik soms naar die stem verlang,
naar dat onhandige advies.

 

 

Marco Visser