Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws

Bij het begin beginnen

Af en toe moet je terug naar de vraag waar het ook al weer allemaal om begonnen was. De psychologe en relatietherapeut Esther Perel, op 2 september jl. aan tafel in het programma Zomergasten, vertelde dat ze dat altijd met haar cliënten zo doet. Ze heeft een praktijk in New York, waar ze stellen helpt, die op de een of andere manier zijn vastgelopen in hun relatie. Als die bij haar komen, stelt ze altijd de vraag: ‘Waar moeten we beginnen?’ ‘Where should we begin?’ En dan laat ze haar koppels in de eerste sessie vertellen hoe ze met elkaar gestart zijn: hoe hebben ze elkaar ontmoet, hoe ging dat, hoe zijn ze op elkaar gevallen of naar elkaar toe gegroeid? Dan gebeurt er al wat! Daarmee zijn natuurlijk niet de problemen van tafel, er moet nog van alles ter sprake komen, en soms lukt het niet. Maar toch, met die vraag gebeurt er wat. Er komt iets van een herinnering aan wat er goed was. Het inspireert, het brengt in de gedachten al weer iets in beweging…

Af en toe moet je weer terug naar je ‘In den beginne’. In een relatie, maar ook als bedrijf, of als kerk, als mens. Daar moest ik aan denken, toen ik bezig was met een tekst uit Micha 6:

Waarmee moet ik JHWH tegemoet treden,

mij buigen voor God in de hoogte? …

Er is je gemeld, o mens, wat goed is;

en wat vraagt JHWH anders van je

dan recht te doen,

liefde, vriendschap

en bescheiden te wandelen met je God…

Het is hier. Het is klein, het is een paar woorden. En juist die eenvoud vind ik zo’n weldaad. Daar kun je soms zo’n behoefte aan hebben. Het leven is soms zo ingewikkeld, zo’n wirwar aan gebeurtenissen en aanvechtingen. De dingen die er kunnen, de keuzes! De dingen die moeten, de to-do-lijst! En dan kan het zomaar gebeuren dat je de draad wat kwijtraakt: waar was het ook al weer allemaal om begonnen? Ik denk dat het enorm kan helpen om af en toe naar dit ‘In den beginne’ terug te keren. Deze eenvoud, dit kleine waarin tegelijk alles vervat is.

En dan dat kleine slotzinnetje: wandelen met je God. God is niet in de hoogte, kennelijk, maar naast je. En je kunt met hem… wandelen. (Bescheiden, staat er dan bij. Dat wil zeggen: behoedzaam, zorgvuldig. Dus niet groots en indrukwekkend, ‘Kijk mij es!’, maar met kleine stapjes.) Ik ben zo blij met die bijbelse poëzie: dat je kunt wandelen met deze God. Wandelen, dat is dus niet lopen, want ik moet van A naar B. Dat is niet rennen, want ik moet, ik moet. Nee, het is: wandelen, ontspannen, rechtop, vrij-uit, jezelf mogen zijn, je geliefd weten, leven.

Marco Visser