Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws

Wat is de Bijbel voor een boek?

‘Ruik eens aan je Bijbel.’

Toen ik theologie studeerde, liep ik college bij de man met de mooiste naam ter wereld, Ben Hemelsoet. Op een dag opende hij hiermee de les. Wij, ernstige studenten, keken elkaar aan, eh… Hij drong aan, wij verlegen een beetje snuffelen aan onze NBGtjes… ‘En?’ Stilte. ‘Weet je wat je ruikt? Brand! Brandlucht. Want dat is de Bijbel: ternauwernood aan de catastrofe ontkomen. Als je goed ruikt, dan ruik je nog de geur van de ondergang, de ontsnapping. ’t Is maar net goed afgelopen.’

Dat was een grappige en indringende ervaring. En, een inzicht dat me nooit meer heeft verlaten. Wat is de Bijbel voor een boek? De Bijbel is van mensen en voor mensen die maar net uit de ellende zijn gered. Net aan de ondergang ontkomen. Nét-aan. De Bijbel is het boek van slaven en vluchtelingen. Denk maar aan het oer-verhaal over de exodus: de uittocht van het slavenvolk Israël uit het Angstland Egyte. Denk maar aan Jezus, voor wie geen plaats is in de herberg. De Bijbel is van mensen en voor mensen die buitengesloten en onderdrukt of achtervolgd worden, maar die toch tegen alles in volhouden dat er toekomst is.

Wat is de Bijbel voor een boek? Daarover ontstond weer eens publieke verwarring door die zogenaamde Nashville-verklaring. Over wat ‘bijbelse seksualiteit’ is, met uitsluiting van o.a. homoseksuelen. Daarin gaat van alles mis. Je kunt bijvoorbeeld niet bijbelteksten één op één naar 2019 kopiëren-plakken, dat gaat nu eenmaal niet. En vervolgens ook niet: de ene tekst wel, maar de andere niet, net hoe het jou uitkomt. Maar misschien draait het wel vooral om de vraag: hoe kijk je naar de Bijbel als geheel? En, in welke positie zie jij jezelf als lezer en hoorder? Is de Bijbel als een blok beton, met Gods Eeuwige Woord erin gebeiteld? Altijd-Gelijk-Blijvend Woord dat jou zegt hoe het staat met God en de wereld en hoe je leven moet? Ja, als jij het dan allemaal maar weet, als jij het dan maar ‘hebt’, dan ben jij ook in de positie om anderen te zeggen hoe het zit.

Maar de Bijbel is – denk ik, geloof ik – niet het boek van mensen die weten, die ‘hebben’, die in een positie zijn. De Bijbel spreekt (vertelt, roept, zingt) vanuit de verdrukking en tegen de verdrukking in. Als je gaat lezen, dan worden jou je zekerheden en veiligheden eerder ontnomen dan dat je er stevige overtuigingen bij krijgt. Hier waait de geest van de bevrijding, de Geest die jou oppakt en je op die plek in de wereld zet, bij de have-nots. Geest die je juist in de solidariteit plaatst met al wie met lege handen staan. Dat andere perspectief, dat maakt een groot verschil.

 

Marco Visser