Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws

Zonnebloemen

Ik zie ze, tot m’n vreugd, meer en meer, in de tuinen op ons dorp. Men voelt hier veel voor bloemen en, hier en daar, is er iemand die de schoonheid heeft ontdekt van die grote, zware trouwe, stralende gezichten, die maar staren en staren naar de zon. Ze staan boven alle fijne gezusters uit, ze gaan hoger in hun hoog verlangen dan de hoogste roos. En ze houden vól, zo blijven ze ons bij tot vér in de herfst, want ze zijn sterk. Verlangen maakt sterk. En ten top gloeit het sterke verlangen uit in een geel, dat de zon zou willen evenaren.

Zó zou ik willen zijn, zo willen ademen van ’s morgens tot ’s avonds en in de nacht, vol verwachting van nieuwe levensgloed, altijd mijn leven gewend naar Gods Licht, in groot verlangen en grote zekerheid. Mijn hart steeds donkerder van het vele zaad, de kleine, stille korrels arbeid, en daaromheen die reine gloed, waardoor ‘k een kleine zon zou worden, een mooi, edel mens, die anderen tot een verheugenis is, die anderen leert de schoonheid te zien van het sterke verlangen en van het storeloze geluk, dat in de Vader is, mijn Zon en mijn Deel. En dan, ook zónder spreken, eenvoudig door te zijn, die je bént, een getuigenis te zijn, een zacht maar beslist heenwijzen naar de lichte Oorsprong…

Heiko Miskotte was een van de meest kleurrijke en invloedrijke theologen uit de vorige eeuw. Hij was predikant o.a. in Haarlem en Amsterdam en hoogleraar in Leiden. Hij was een van de leidende figuren in het kerkelijk verzet tegen het nazisme. Zijn leven lang bewoog hij zich op het grensvlak van kerk en samenleving, in voortdurend gesprek met de cultuur. En zo vond hij een nieuwe manier van Bijbellezen, waarbij onze scheidslijnen van kerkelijk-onkerkelijk, gelovig-ongelovig, etc. maar heel betrekkelijk zijn. Allerlei aannamen en vanzelfsprekendheden gaan bij Miskotte overboord. Zo tekent hij in een van zijn boeken, Bijbels ABC, een denkbeeldig gesprekje op: ‘Geloof je nog in God?’ – ‘Ik geloof wel in God, maar ik leerde pas geloven, toen ik ontdekte dat Hij niet bestond.’

Zijn predikantschap begon in Kortgene, een dorp toen nog op een eiland in Zeeland. Hij was er als jonge dominee, een twintiger, niet erg gelukkig, maar op een mooie dag in september 1924 schreef hij deze tekst in het kerkblad: Zonnebloemen. Een tekst van bijna 100 jaar oud, nog altijd prachtig. Waarschijnlijk door het verlangen dat eruit spreekt. Een verlangen dat volgens Miskotte al vervuld is: door gewoon maar te zijn die je bent…

 

Marco Visser