Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws

Reisgenoot en bondgenoot

Twee mannen verlaten Jeruzalem. Zo tekent de verteller Lukas het op, het is de laatste bladzijde van zijn verhaal. Twee mannen onderweg, ontgoocheld. Bevangen door wat er gebeurd is. Een kruisiging, een sterven, het verlies van een vriend. Zo dalen ze af naar huis. En dan is daar ineens een vreemdeling, die de hele weg met hen aflegt. Ze herkennen hun onverwachte reisgenoot niet. Hij laat ze uitpraten, luistert naar hun verdriet en vertelt dan het verhaal dat hen tot hun eigen
verbazing in vuur en vlam zet. 

Het is het evangelie in een notendop: er is er een die mee afdaalt in de crisis. Misschien kunnen wij hem wel niet herkennen. Waar is hij toch? Die aanvechting is alom, de twijfel, juist ook in deze dagen. Toch vieren wij Pasen, juist nu. Want dit is het geheim: hij komt, onverwacht en onnavolgbaar. Waar wij met lege handen staan, komt hij langszij. Opgewekt uit de doden om bondgenoot in de aanvechting te zijn. Om mee te komen door de diepte en door het donker.

Zo kan het gebeuren dat je toch iets van vertrouwen vindt. Dat er – tot je eigen verwondering – iets van een vuur in je aangewakkerd wordt: de hoop dat de donkere feiten van onze wereld niet hetlaatste woord hebben. De liefde van de Ene is sterker.

Marco Visser 

(Rembrandt van Rijn, Christus en de twee leerlingen op weg naar Emmaüs (Lukas 24), tekening ca. 1655)