Luister naar de diensten

Diensten

  1. 17-10 10:00 MK ds M. Visser
  2. 24-10 10:00 MK ds A. Hoekstra (Amsterdam)
  3. 31-10 10:00 MK ds P. Verhoeff (Alkmaar)
  4. 03-11 19:30 DK Dankdag voor gewas en arbeid
  5. 07-11 10:00 MK ds M. Visser

Kerkradio

Betaal collecte via iDeal

U bent hier: Home - Voor de ander / Diaconie - Voedselbank

 Voedselbank

 

 

 

Voedselbank in de IJmond maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. Zij is een ANBI stichting. Werkt alleen met vrijwilligers.

 

Haar doel en missie is voor tenminste 3 dagen per week ondersteunende voedselhulp te geven aan inwoners van de gemeente Beverwijk, Wijk aan Zee, Uitgeest, Heemskerk Velsen-Noord en Castricum eo die (tijdelijk) financieel echt niet voldoende middelen hebben om rond kunnen komen. Daarnaast tracht Voedselbank hiermee voedselverspilling tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan het milieu.

 

Toelating tot de voedselbank geschiedt in samenwerking met Socius, zij beoordeelt op basis van  de landelijk vastgestelde financiële criteria of iemand toegelaten wordt en deelnemer kan worden bij de Voedselbank. Daarbij wordt niet geoordeeld over de oorzaak van de problemen, nationaliteit, geloof of cultuur. Wel wordt een hersteltraject opgestart via Socius teneinde de oorzaak aan te pakken en meer zelfredzaamheid te bevorderen. Ongeveer 65% van de gezinnen is deelnemer geworden als gevolg van een ingrijpende persoonlijke gebeurtenis (echtscheiding, overlijden, verlies baan en mantelzorg) en is na onze hulp 6 a 7 maanden later weer vertrokken en kan haar eigen leven leiden.

 

Wekelijks ondersteunen onbaatzuchtig en geheel onbetaald, de 60 vrijwilligers ongeveer 125 gezinnen in de IJmond. Op 4 verschillende punten wordt wekelijks voedsel uitgedeeld. Dit voedsel wordt verworven door giften van particulieren, giften van Kerken via de manden der liefde, producenten en supermarkten en wordt regelmatig bij supermarkten en scholen ingezameld.

 

De Voedselbank moet om dit alles te realiseren jaarlijks ca 40.000 euro kosten maken. Hiervan wordt door de gemeenten ongeveer 18.000 euro vergoed. Daarnaast kan zij wekelijks ‘om niet’ gebruik maken van kerkelijke ruimten voor uitdeling van de voedselpakketten. Het resterende deel hoopt de Voedselbank te mogen ontvangen in de vorm van bijdragen en giften van Kerken, van particulieren, bedrijven en instellingen, die compassie hebben voor haar lijdende medemens en de missie van Voedselbank IJmond een warm hart toe dragen.

 

Voedselbank IJmond

Stichting Voedselbank IJmond Noord
Hilbersplein 18, 1944 RA Beverwijk

https://www.voedselbankijmond.nl/