Luister naar de diensten

Diensten

  1. 17-10 10:00 MK ds M. Visser
  2. 24-10 10:00 MK ds A. Hoekstra (Amsterdam)
  3. 31-10 10:00 MK ds P. Verhoeff (Alkmaar)
  4. 03-11 19:30 DK Dankdag voor gewas en arbeid
  5. 07-11 10:00 MK ds M. Visser

Kerkradio

Betaal collecte via iDeal

U bent hier: Home - Voor de ander / Diaconie - Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat is een kerkelijk woord dat heel eenvoudig betekent ‘omzien naar elkaar’: aandacht hebben voor elkaar, ieder mens hoort er bij! Het is één van de kerntaken van de kerk en daarom ook  in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden. Omzien naar elkaar vormt de basis voor een geloofsgemeenschap waarin we elkaar vertrouwen en weten te vinden.

Natuurlijk kan niet iedereen iedereen kennen, maar we streven er naar ieder gemeentelid te betrekken, zodat we in elk geval de gelegenheid bieden elkaar te leren kennen. Om dat te bereiken worden er activiteiten georganiseerd.

Zo is er na iedere kerkdienst gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Ook worden mensen aan huis bezocht door iemand van de bezoekersgroep, de predikant of de ouderen pastor. Dit kan zijn om gewoon wat contact te onderhouden, maar het kan ook zijn dat blijde of droeve gebeurtenissen daarom vragen. Verder zijn er verschillende vormen van door-de-weekse bijeenkomsten, waarbij net als bij de zondagse kerkdiensten iedereen welkom is:

* in de maanden september tot en met april iedere 14 dagen een ontmoetingsbijeenkomst in de Vrijburcht.
* op woensdagmiddag en -avond eenmaal per 2 a 3 weken meelezen, samen een bijbelgedeelte lezen en bespreken.
* iedere maand op vrijdagavond korte meditatie diensten (MOED = Meditatieve Oecumenische Dienst)
* eenmaal per maand op zondagavond “Heeft de bijbel nog iets te zeggen”.
* jongerengespreksgroepen
* gespreksgroepen voor mensen met een gezin.
* eenmaal per maand op maandagavond “Samen eten”.

 

Leden van onze kerkelijke gemeente worden in hun zorg voor elkaar ondersteund door de predikant en ouderenpastor, die hiervoor een professionele opleiding hebben genoten. Daarnaast is er een pastoraal team, dat het pastorale werk van de predikanten verlicht. Dit pastoraal team bestaat uit ouderlingen en ervaren en veelal geschoolde vrijwilligers.

Voor alle pastorale vragen kunt u ons e-mailen: ouderlingen@pknheemskerk.nl.
Of bellen: predikant Marco Visser (0251-293002), ouderenpastor Fred van der Louw (06-46591437) of Janny Braakhekke, coördinator van het pastoraat (0251-240726).


Om het pastoraat zo goed mogelijk te laten functioneren is de Protestantse Gemeente Heemskerk in een vijftal wijken verdeeld. Het georganiseerde bezoekwerk wordt vormgegeven door vrijwillige medewerkers die door een coördinator worden begeleid.

Wijk 1 Breedweer, Rendorppark, de Maer, de Die, Uitgeest e.a.
Coördinator: Gerry Garstman, tel. 232055.

Wijk 2 Oosterzij, Neksloot, Muziekbuurt, Centrum Heemskerk, Poelenburg, Oosterweg 
Coördinator: Coby Zijlstra, tel. 241448.

Wijk 3 Assumburg, de Kleine Hoevens, Beierlust, Sandenburg, Meerenstein   
Coördinator: Petra Hartog, tel. 245238.


Wijk 4 Kerkbeek, Commandeurs, Waterakkers, Lunetten, Westertuinen, Duingebied, Houtwegen    
Coördinator: Nel van der Sleet, tel. 237112.

Wijk 5 Zuidbroek, Oosterwijk, Broekpolder, Beverwijk       
Coördinator: Rommie Klijn. tel. 241898