Luister naar de diensten

Diensten

 1. 18-11 10:00 MK ds M. Visser m.m.v. Songs for You
 2. 25-11 10:00 MK Laatste zondag kerkelijk jaar, ds M. Visser en pastor F. van der Louw m.m.v. Con Amore
 3. 02-12 10:00 MK 1e Advent, ds M. Visser m.m.v. Revival Zaandam
 4. 09-12 10:00 MK 2e Advent, ds M. Visser
 5. 16-12 10:00 MK 3e Advent, ds M. Visser

Kerkradio

U bent hier: Home - Op zondag - Komende zondagen

   Welke diensten zijn er komende tijd?

 

Rond de Schrift

Op zondag 11 november vervolgen wij onze serie diensten over de profeet Amos. Zijn woorden zijn als een brandend vuur, zo vol passie voor de menselijkheid. En zo vol onbegrip over het feit dat er nog steeds zoveel onrecht gebeurt: armen worden veracht, kwetsbaren worden er niet bovenop geholpen. De profeet kan het niet aanzien. Het wordt weer een zondag van confronterende woorden. En in het licht daarvan vieren wij het Heilig Avondmaal, de maaltijd die ons erbij bepaalt dat brood pas werkelijk brood is als het wordt gebroken en gedeeld. Zoals Jezus Messias, zoon van Amos, het ons voordoet, door de dood heen. Wij vieren het avondmaal staande in de kring.

De zondag daarop, op 18 november, sluiten wij de serie af. Het koor Songs for You gaat ons zingend voor.

Vrede en alle goeds,

Marco Visser

 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst staat al van ouds de eeuwigheid centraal en worden onze overleden gemeenteleden genoemd. Namen noemen van gestorvenen roept herinneringen op, maakt heel gemengde gevoelens los: je voelt de lege plek, je bent dankbaar voor al het goede wat geweest is, soms heel lang, soms schrijnend kort, herinneringen worden weer even levend.

Deze zondag die gaat over het einde. Maar niet over het definitieve einde. Dat het allemaal zou eindigen in chaos en dood. In het niets… De eeuwige vergetelheid. Nee, want op deze laatste zondag volgt éérste Advent. Het begin van de toekomst. Het oplichten van het doel van God met ons. Nieuw begin in de duisternis. Dat licht is ontstoken, zo geloven, vertrouwen wij, in de weg van Jezus. Licht der wereld. Ons leven staat in dat perspectief. De mensen van voorbij in dat perspectief. Opgenomen in Gods ontferming. Het eeuwig erbarmen.

In deze dienst van samen gedenken zingt het Christelijk Gemengd Koor Con Amore onder leiding van dirigent Karin Ravenstijn. Karin zal ook de dienst muzikaal begeleiden. We hopen op een goede dienst, waarin het verdriet met elkaar mag worden gedeeld en neergelegd bij God, en wij ons gedragen mogen weten door Zijn oneindige liefde.

 

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest.

In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

(lied 657)

 

Pastor Fred van der Louw

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief