Luister naar de diensten

Diensten

 1. 21-01 10:00 MK ds M. Visser, avondmaalsdienst
 2. 28-01 10:00 MK ds M. Visser, bevestiging en afscheid ambtsdragers
 3. 04-02 10:00 MK ds M. Visser
 4. 11-02 10:00 MK ds L. Rasser (Amsterdam)
 5. 18-02 10:00 MK ds M. Visser

Kerkradio

U bent hier: Home - Op zondag - Komende zondagen

   Welke diensten zijn er komende tijd?

 

Rond de Schrift

 

Op 14 januari a.s.  beginnen we met een korte serie over het laatste Bijbelboek, Openbaring. Al verschillende keren is mij gevraagd dit eens op te pakken. Dat gaan we doen, maar zet je schrap! Het woord zegt het al: er wordt in het boek Openbaring iets onthuld. Maar hoe… De taal is vreemd, de beeldspraak is tweeëntwintig hoofdstukken lang uitzinnig. De theoloog K.H. Kroon heeft het boek Openbaring eens getypeerd als ‘onthulling in de vorm van verhulling.’ Waarom is dat? Waarom wordt hier zo wonderlijk-versluierend-ontoegankelijk gesproken? Dat zou wel eens kunnen zijn, omdat de bezetter niet mag weten waar het over gaat. Het geschrift is ontstaan aan het eind van de eerste eeuw. In die tijd zijn er her en der kleine gemeenschappen ontstaan: groepjes mensen die op de eerste dag van de week bij elkaar komen om een lied te zingen over een gekruisigde, die zij hun Heer noemen. Maar: deze kleine messiaanse gemeenten mogen er niet zijn, die worden vervolgd. Een van hun voormannen, Johannes genaamd, is opgepakt en verbannen naar Patmos, een klein eiland voor de kust van Turkije. Het mag niet, maar hij pakt een pen en schrijft: verzetsliteratuur. Om die kleine gemeenten in de verdrukking te troosten en ze bij de les te houden: ‘Niet vergeten, het is ánders! De wereld móet anders en zál anders!’ En hij schrijft het zo op, dat alleen de goede verstaander weet waar hij het over heeft… Op 14 januari a.s. zien wij, met Johannes mee, een mensenzoon tussen de kandelaren.

 

Op 21 januari a.s. lezen we over zijn schouder mee enkele brieven aan de gemeenten. Daarbij vieren wij het avondmaal, deze keer lopenderwijs. Wij lezen: ‘Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij.’ We zullen het lezen en beleven.

 

Op 28 januari a.s. krijgen wij een wonderlijk inkijkje in de hemel, die er is omwille van de aarde. Een troon zien we en daaromheen vierentwintig tronen voor vierentwintig ouderlingen. Zeer passend dat op deze zondag twee mensen bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling, te weten Gerarda Stoker als ouderling-kerkrentmeester en Gilbert Rip, die de bijzondere taak van de communicatie in en vanuit de gemeente op zich zal nemen. Daarnaast zullen Mieke Lansbergen en Wilco Kornmann herbevestigd worden als resp. jeugdouderling en ouderling-kerkrentmeester. Tenslotte zullen we afscheid nemen van Nico Otte die een heel aantal jaren met grote toewijding voorzitter van de diaconie is geweest.

Graag tot ziens!

 

ds Marco Visser

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief