Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Dorpskerk - Symboliek van de toren

De symboliek van de toren

In de omhoogstrevende architectuur van late Middeleeuwen, de gotiek, werd de toren steeds meer een teken dat naar de hemel wees, een opgeheven vinger ter vermaning van heersers en volk. Maar in die ene toren vinden we nog een diepere betekenis. Als een kerk maar één toren heeft is de betekenis hiervan voor een christelijke gelovige een vanzelfsprekende zaak: ‘daar is maar één God’.  Deze belijdenis wordt aangevuld met een tweede leerstuk, die van de goddelijke drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze drie-eenheid zien we bij de Heemskerkse toren gesymboliseerd in de drie keperboog-friezen aan de bovenrand van de derde geleding. De geleding daarboven heeft twee in elkaar lopende, blinde spitsboogvensters die het Oude en Nieuwe Testament voorstellen. De toren telt vier geledingen en deze vier staan voor de evangeliën.

De ingang van de toren bevindt zich aan de westkant, zij is betrekkelijk laag en smal. Ook de weg naar de hemel is niet breed en nederigheid past de mens bij het betreden van de kerk. De acht kanten van de spits staan voor de besnijdenis van Jezus op de achtste dag in de tempel in Jeruzalem (de doop is enigszins te vergelijken met de besnijdenis). Indertijd bevond zich op de spits een koperen bal bekleed met hout en lood. Bij een blikseminslag, tijdens de Eerste Wereldoorlog, is deze verloren gegaan.  De bal stelde de zogenaamde Adamsappel, de wereld, voor. Onmiddellijk daarop stond het kruis als teken van de overwinning door Jezus op de wereld. De armen van het kruis staan op de lijn noord-zuid, zodat de binnentredende gelovige het kruis recht voor zich ziet. Op het kruis zien we de haan: de heraut van het licht. De haan verdrijft de nacht en scheidt de nacht  van de dag. Op heel oude monumenten komt de haan voor als symbool van de discipel en apostel Petrus. Reeds in het verre verleden werd de haan op het kruis geplaatst om als windwijzer dienst te doen. Maar ook hier is de symboliek aanwezig. Zoals de haan zich tegen de wind keert, aldus leren ons de kerkvaders, zo moet de prediker zich tegen de dwaalleer, die de kerk bedreigt,  keren.

De  haan, vervaardigd in 1728, is in 1928 in Utrecht opnieuw verguld.  Zoals ook in 2012,  gelijk met de restauratie van de toren. Hij is 60 cm hoog en 80 cm breed.

A.J. de Vries Ezn, Heemskring 24.