Luister naar de diensten

Huwelijksdienst

U bent hier: Home - Huwelijksdienst

Huwelijksdienst

Als u het voornemen hebt om in het huwelijk te treden, of een andere vorm van partnerschap formeel vast te leggen, dan is er de mogelijkheid om dat in een speciale dienst te laten bevestigen.

Wij geloven dat de God van de Bijbel mensen aan elkaar geeft en hen zegent. Een trouwdienst is een moment om dat te benoemen en te vieren; de zegen wordt uitgesproken over de gezamenlijke weg van deze twee mensen.

Wij staan als gemeente open voor de zegening van iedere liefdesrelatie, ook wanneer de geliefden van het gelijke geslacht zijn.

Neemt u in een vroeg stadium contact op met de predikant ds Marco Visser, om de datum vast te leggen en de verdere voorbereiding te plannen. De oude Dorpskerk is bij uitstek geschikt voor een huwelijksdienst, maar ook de Morgensterkerk kan daarvoor gebruikt worden. Voor de dienst wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Tenslotte, ook als u geen kerkelijke bevestiging van uw huwelijk wenst, is het prettig als u, als lid van de gemeente, een wijziging van uw burgerlijke staat doorgeeft aan het kerkelijk bureau.