Luister naar de diensten

Dienst bij overlijden

U bent hier: Home - Dienst bij overlijden

 

Dienst bij overlijden

 
Het kan zijn dat u als nabestaanden prijs stelt op een dienst van gedachtenis en afscheid. Als er bij u een geliefde overleden is, neemt u dan in een vroeg stadium, vóórdat datum en tijdstip van de uitvaart zijn vastgelegd, contact op met de pastoraal werker of de predikant. 
 
Pastor Fred van der Louw is pastoraal verantwoordelijk voor de gemeenteleden van 65 jaar en ouder; ds Marco Visser is verantwoordelijk voor de zorg voor gemeenteleden jonger dan 65 jaar. 
 
De pastor/predikant zal in een voorbereidend gesprek met u de inhoud en de vorm van de dienst bespreken. Het is mogelijk om een kerkdienst in een van onze kerkgebouwen te houden; vaak wordt ook gekozen voor een bijeenkomst in de aula van een uitvaartcentrum. Aan een kerkdienst bij de uitvaart zijn enige kosten verbonden. 
 
Juist ook als u vragen hebt, als u wellicht onzeker bent over wat voor uw situatie goed en passend is, neemt u gerust contact op. Wij helpen u in gesprek graag verder.