Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk - Morgensterkerk - Wandkleed

   Wandkleed in de Morgensterkerk

De onthulling

Op zondag 21 april 1991, midden in de weken waarin het 25-jarig jubileum van het bestaan van de Morgensterkerk werd gevierd, is er in de kerk een nieuw wandkleed onthuld. Dit kleed is ontworpen door Jo Talman, die het wandkleed heeft onthuld. In feite is het een geschenk van de handwerkgroep van onze kerk. Het kleed is dan ook door deze groep gemaakt.
 

De betekenis

De zeven banen wijzen naar de zeven dagen waarin, zo vertelt Genesis 1, dit heelal is geschapen. Zo wijzen die zeven banen naar de schepping, naar de natuur en het milieu, maar tegelijk ook naar de geschiedenis. Deze geschiedenis waar wij allemaal midden in zitten, kent een bepaalde maatslag, een ritme waarin telkens weer één dag terugkomt, de dag van de Heer.
 

Maar met die zeven banen zijn niet alleen dagen bedoeld, er zijn ook tijdperken mee bedoeld. De ene tijd in de geschiedenis is niet dezelfde als de andere. In de Bijbel wordt dikwijls over zeven tijdperken gesproken, waarbij het zevende het tijdperk is van Jezus. Dat is 'de eeuwige sabbat' wanneer er altijd vrede is.


De buitenste banen zijn grijs, maar de binnenste is wit. Met andere woorden: midden in de geschiedenis met al zijn tijdperken is het laatste tijdperk al begonnen. Midden in de geschiedenis is God immers in Jezus een nieuw verbond begonnen waarin onrecht en dood het uiteindelijk zullen afleggen tegen rechtvaardigheid en nieuw leven. Midden in de geschiedenis vinden wij daarom een baan van licht waardoor in de harten van mensen hoop groeit.

 

Vuur

Voor velen in onze wereld is deze geschiedenis immers een verterend vuur. Zoveel ellende wordt er over hen uitgestort. Onder aan het wandkleed zien wij ook dat vuur. In dat vuur zijn handen wanhopig uitgestrekt naar de hemel zoals de handen van het beeld van Zadkine in Rotterdam. Ze roepen om ontferming. Maar handen kunnen meer: ze kunnen vuisten maken, ze kunnen echter ook openen om te ontvangen. Het vuur op dit kleed is namelijk tegelijk het vuur van de Heilige Geest, de kracht van God die mensen troost door ze te laten voelen hoe genadig God is. Tegelijkertijd is de Heilige Geest de kracht van God die mensen bezielt tot liefde.

Midden in het vuur vinden we in het wandkleed ook een kandelaar. Bij Zacharia is deze kandelaar het beeld van Israël, van het volk van God, maar in Openbaring 1 is deze kandelaar het licht geworden van de gemeente, terwijl wij midden tussen de lampen van de kandelaar Jezus Christus zelf mogen ontwaren. Hij is het die de lampen brandende houdt.

En zo komt uit deze kandelaar die middelste baan van licht voort, een baan die een kruis blijkt te worden. Aan het kruis werd immers duidelijk waarom Jezus het licht der wereld is. Hij was bereid zijn leven te geven, opdat wij gelukkig zouden worden en een goede toekomst tegemoet zouden gaan.

 

Morgenster

Midden in het kruis zien wij daarom een ster, de Morgenster, in het Nieuwe Testament een beeld van Jezus. De betekenis van de Morgenster wordt duidelijk, wanneer je weet wat de nacht is. Het donkerste deel van de nacht valt meestal rond vier uur, half vijf. Ook psychisch is dat vaak het donkerste deel van de nacht. Dat is vaak het moment, wanneer je niet kunt slapen, dat je echt wanhopig bent. Juist op dat ogenblik verschijnt er een heel heldere ster aan de hemel.

Dat is de planeet Venus. De planeet Venus werd, omdat hij elke negen maanden op dezelfde plek aan de hemel staat, verbonden met het leven. Want als die planeet weer op dezelfde plek aan de hemel zou staan, zou het kindje dat verwacht werd, geboren zijn. Juist die ster verschijnt altijd in het donkerste deel van de nacht. Iedereen wist nu: nog één, misschien twee uur, dan is het licht, dan schijnt de zon. En zo werd Jezus verbonden met de Morgenster. Zijn opstanding had immers duidelijk gemaakt dat toch eens de zon in onze wereld zal gaan schijnen, dat toch eens dat laatste tijdperk, de eeuwige sabbat met zijn vrede, het grote koninkrijk van God komen zal.

 

Jezus

Dat Jezus de Morgenster wordt genoemd, betekent tegelijkertijd dat het nog een hele tijd donker zal zijn. De zon komt niet meteen na de Morgenster. Zo heeft Jezus' komst nooit betekend dat de ellende in onze wereld meteen voorbij zou zijn. Maar mensen die de Morgenster hebben gezien, letten niet meer zo op het donker. Zij verwachten de morgen, zij letten op het licht. En zo moeten ook wij op de kleine sterren in het kleed gaan letten, lichtjes in een donkere nacht.