Luister naar de diensten
U bent hier: Home - Onze kerk

Wij zijn…

Wij zijn een protestantse gemeente met een open houding, gericht op de oecumene. De Bijbel is voor ons de inspiratiebron. De verhalen inspireren ons om open in de wereld te staan. Iedereen is altijd welkom, uit welke kerkelijke of onkerkelijke achtergrond dan ook, gelovig of ongelovig. Een ieder kan in alle opzichten voluit meedoen, ongeacht afkomst, geslacht en seksuele voorkeur. In de diensten, bij de andere activiteiten en de gesprekken die wij hebben: de deur staat open.

 

Bij de bron

 

Als Protestantse Gemeente Heemskerk maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), van het samenwerkingsverband van kerkgemeenschappen in Heemskerk en van de gehele wereldwijde Kerk. Zo zijn wij ook verbonden met het belijden van heel de Kerk. Een kernpunt hiervan is dat de Kerk niet van ons, maar van Christus is, dat ze opgebouwd en aangevuurd wordt door zijn Geest.

 

Wij vertrouwen op Jezus Christus. In wie de God van Israël naar ons toe gekomen is, de gekruisigde en opgestane Heer. Zijn levende stem spreekt ons aan. Zijn bevrijdende manier van menszijn raakt ons: wij geloven dat wij door zijn Geestkracht meer en meer mogen worden wie wij zijn, mensen naar Gods beeld.

 

Wij geloven in de kracht van de Bijbel en de Bijbelse verhalen. De Bijbel is voor ons de bron waarbij wij samenkomen. Daar horen wij van de God, die wij willen eren. De God die bevrijdt en mensen in het licht zet. Een nodig tégenverhaal in een wereld die getekend wordt door geweld en leed.

 

Open en pluriform

 

Wij zijn als gemeente een plek van ruimte en openheid. Daaraan proberen wij concreet vorm te geven door zoveel mogelijk een ópen kring te zijn. Iedereen is welkom om aan te schuiven en mee te doen. Nooit is er vooraf een overtuiging of een geloof of bepaalde voorkennis nodig, enkel nieuwsgierigheid.

 

Wij zijn wat de geloofsbeleving betreft een pluriforme gemeenschap. Velen vinden het mooi om regelmatig naar de zondagse dienst te komen, anderen bezoeken een gespreksgroep door de week. Sommigen staan in het midden van de gemeente, anderen voelen zich prettiger wat meer aan de rand. Zo verschillend als wij mensen zijn, zo verschillend staan wij ook in het geloof. Deze pluriformiteit zien wij niet als mankement, maar als rijkdom. Want van verschillen kun je leren. Zo vormen wij samen één gemeente. Zo zoeken wij samen naar verdieping in het gesprek over de Bijbel en over de levensvragen van vandaag.

 

Betekenisvol aanwezig

 

De Bijbelverhalen inspireren ons om met elkaar verbonden te zijn, om een gemeenschap te vormen, maar juist ook om er te zijn voor de mensen om ons heen, voor het dorp. Wij zijn op zoek naar hoe wij van betekenis kunnen zijn. Ons besef groeit dat de kerk er niet voor de kerk is maar voor Heemskerkers; voor allen die ons op de een of andere manier nodig hebben. De deuren van de kerk staan open, niet alleen voor iedereen om binnen te komen, ook voor de gemeente zelf om naar buiten te gaan en in Heemskerk dienend en betekenisvol aanwezig te zijn.