top of page

Onze diensten

De Morgensterkerk is voorzien van twee camera's waar we de dienst zo goed mogelijk mee proberen vast te leggen. Op deze manier voelt u zich thuis toch verbonden!

December 2022

Datum: 04-12-2022

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

*Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden

Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het

opzetten van een eigen bedrijf.

Datum: 11-12-2022

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

 

Datum: 18-12-2022

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Protestantse Kerk - Jong Pastoraat*

* Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging

er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster

volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van

de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal.

Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel.

Datum: 24-12-2022

Eerste collecte: Voedselbank


Datum: 24-12-2022

Eerste collecte: Kerk in Actie (kinderen in de knel)*

*Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.

 

Datum: 25-12-2022

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: kerk

Derde collecte: Kerk in Actie Collecte (Kinderen in de knel)*

*Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.

Datum: 25-12-2022

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Datum: 31-12-2022

Eerste collecte: Oudejaarscollecte

Januari 2023

Datum: 1-1-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Ons Huis Heemskerk*

* Ons Huis Heemskerk biedt logeer- en dagopvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Datum: 8-1-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Noodfonds Heemskerk*

**Het Noodfonds is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Heemskerk met als doel acute financiële hulpverlening op bescheiden schaal voor mensen die ongeacht welke oorzaak in de problemen zijn gekomen.

 

Datum: 15-1-2023

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Protestantse Kerk - Ondersteuning Gemeenten*

* Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald.
Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en
van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust.
De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun
kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Datum: 22-1-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Protestantse Kerk - Missionair Werk & Kerkgroei*

*Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft:
middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten,
een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij
ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving.


Datum: 29-1-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Protestantse Kerk - Kinderen en Jongeren*

*Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door
de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op
een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Februari 2023

Datum: 5-2-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Koopvaardij

Datum: 12-2-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Aktie  - Noodhulp*

*In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

 

Datum: 19-2-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Zienderogen*

* Stichting Zienderogen zet zich al tientallen jaren in voor zorg aan ‘verre’ ogen. Sinds Jacques Tuinder in 1966 begon met zijn strijd tegen onnodige blindheid is er veel veranderd… Toch is de kern gelijk gebleven en is er in de jaren die volgden een wereldwijd netwerk opgebouwd. Door middel van kleinschalige projecten biedt Stichting Zienderogen hulp aan de allerarmste blinden en slechtzienden. De problematiek is namelijk groot, wereldwijd zijn er miljoenen mensen met een visuele beperking, variërend van slechtzienden tot blinden. Schrijnend is dat het overgrote deel van deze mensen onnodig beperkt is.

Datum: 26-2-2023

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Aktie - Voorjaarszending*

*Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan
deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert lokale kerken om naar deze kinderen om te zien. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

Maart 2023

Datum: 5-3-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Kledingbank ijmond*

*Kledingbank voor personen die een minimum inkomen of een uitkering hebben of in de schuldhulpverlening zitten.

Datum: 8-3-2023 Biddag

Eerste collecte: Voedselbank

Datum: 12-3-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)*

*In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenis- straf uit. Jezus vraagt ons niet te

oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand
om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners
en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Datum: 19-3-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Protestantse Kerk - Missionair Werk & Kerkgroei*

*Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk

is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken.
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse
Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Datum: 26-3-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Aktie (Werelddiaconaat)*

* In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op
wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit
India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij
zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen
starten.

April 2023

Datum: 2-4-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Protestantse Kerk - Kinderen en Jongeren*

*Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met
dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit
het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na
over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

Datum: 9-4-2023 Pasen

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Aktie (Werelddiaconaat)*

*Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen
en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen
en ouderen zijn. Via Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en
traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!

Datum: 16-4-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Paardrijden Gehandicapten In het Zadel*

*Stichting In het Zadel is een actieve stichting die samen met gediplomeerde instructeurs en ongeveer 50 vrijwilligers ervoor zorgt dat zo’n 70 gehandicapte ruiters op verantwoorde wijze paardrijlessen kunnen volgen.

Datum: 23-4-2023

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Aangepaste Gezinsdiensten

Datum: 30-4-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Jeugdproject Leefkringhuis*

* Het Leefkringhuis is ruim 30 jaar geleden opgericht door enkele betrokken en bewogen mensen in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. De bedoeling was een opvangplek te hebben voor kinderen, die om allerlei redenen tijdelijk niet thuis konden zijn. De reden daarvoor was, dat ontdekt werd dat in die tijd kinderen zelfs op straat sliepen of in een oude auto. Al jaren werkt het huis intussen voor héél Amsterdam-Noord, een stadsdeel met maar liefst bijna 90.000 inwoners.

Mei 2023

Datum: 7-5-2023

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Noodhulp)*

*Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden
en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in hun
eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.

Datum: 14-5-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Schuldhulpmaatje

*SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Datum: 18-5-2023 Hemelvaartdag

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Datum: 21-5-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Missionair Werk & Kerkgroei)*

*Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei
levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

Datum: 28-5-2023 Pinksteren

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Zending)*

* Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse
vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op
verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

Juni 2023

Datum: 4-6-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Happy Caravan*

*Happy caravan geeft onderwijs aan kinderen in Griekse opvangkampen.

Datum: 11-6-2023

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Kind en Brandwond*

*Stichting Kind en Brandwond steunt kinderen met brandwonden. We helpen hen om te gaan met hun littekens en met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

Datum: 18-6-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Jeugd

Datum: 25-6-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Wereld Diaconaat)*

*Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De
Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze
hun eigen inkomen kunnen verdienen.

eantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op
verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Maart 2023
April 2023
Mei 2023
Juni 2023
bottom of page