top of page

MEI 2024

Datum: 5-5-2024

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Noodhulp)*

*Oekraïne. Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Datum: 9-5-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Datum:12-5-2024

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)*

*Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen.

Datum:19-5-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Zending)*

*Bangladesh, Gemeenteopbouw voor dorpskerken. In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat.

Datum:26-5-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Missionair Werk & Kerkgroei)*

*Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat bijvoorbeeld Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt.

JUNI 2024

Datum: 2-6-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Schuldhulpmaatje*

*SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Datum: 9-6-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Happy Caravan*

*Happy caravan geeft onderwijs aan kinderen in Griekse opvangkampen

Datum:16-6-2024

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Kind en Brandwond*

*Stichting Kind en Brandwond steunt kinderen met brandwonden.

We helpen hen om te gaan met hun littekens en met vertrouwen naar de toekomst te

kijken.

Datum:23-6-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Jeugd

Datum:30-6-2024

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Voedselbank

JULI 2024

Datum:7-7-2024

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Vluchtelingenwerk

Datum:14-7-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Reddingsbrigade Heemskerk

Datum:21-7-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Datum:28-7-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Hospicegroep Midden Kennemerland*

*Voor een partner, familie of vrienden (mantelzorgers) kan deze zorg voor iemand die heel ziek is moeilijk vol te houden zijn. Soms zijn er ook geen mantelzorgers. De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers kan deze ondersteuning bieden, zowel bij de zorg thuis als in het hospicehuis. Onze getrainde vrijwilligers verlenen palliatieve zorg (= verzachting/verlichting) aan de zieke, indien gewenst samen met de mantelzorgers.

AUGUSTUS 2024

Datum:4-8-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Datum:11-8-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie Zending*

*In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt.

Datum:18-8-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Semmy*

* Stichting Semmy heeft ten doel het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker.

Datum:25-8-2024

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

SEPTEMBER 2024

Datum:1-9-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Gevangenispastoraat DSG De Sluis*

* De Sluis is een vrijwilligersorganisatie die (ex-) gedetineerden en hun familieleden

ondersteunt bij detentie.Met als doel herstel bevorderen en verbinden naar een leven in vrijheid.

Datum:8-9-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting ’t Huis Achter de Duinen*

* Stichting Achter de Duinen is een kleinschalig ouderinitiatief. Op 1 december 2014 opende zich de deuren van ’t Huis Achter de Duinen voor 6 meervoudig complex gehandicapte jongvolwassenen. Samen met een vast team van 15 medewerkers en 10 vrijwilligers wordt zorg op maat geleverd waarin warmte, liefde en welzijn de boventoon voeren.

Datum:15-9-2024

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

*In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico.

Datum:22-9-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Vredeswerk)*

*Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof.

Datum:29-9-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Dierenambulance Kennemerland*

*Bij de stichting werken ongeveer 100 vrijwilligers en 2 beroepskrachten. Iedere vrijwilliger draagt zijn of haar steentje bij aan het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden. Iedereen die betrokken is bij de Stichting Dierenambulance Kennemerland doet dit werk op vrijwillige basis, er staat  geen vergoeding tegenover (er is wel een mogelijkheid voor onkostenvergoeding onder bepaalde voorwaarden). De vrijwilligers doen dit werk uit hun liefde voor dieren.

OKTOBER 2024

Datum:6-10-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk en Israël*

*De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Datum:13-10-2024

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Humanitas IJmond*

*Onze vrijwilligers helpen iedereen die het even niet alleen redt. Je kunt bij ons terecht op het gebied van eenzaamheid.

Datum:20-10-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

*Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

Datum:27-10-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Jeugd

NOVEMBER 2024

Datum:3-11-2024

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Najaarszending)*

*Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen.

Datum:10-11-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

*Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar waterreservoirs gebouwd worden is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug.

Datum:17-11-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Dovenpastoraat

Datum:24-11-2024

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Protestantse kerk (Pastoraat)*

*Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van  pastoraat buiten de kerk.

DECEMBER 2024

Datum:1-12-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. 

Datum:8-12-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

* In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen oogst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron van extra inkomen. Vrouwen verzamelen en verkopen de noten en verwerken een deel tot sheaboter. Ieder jaar kunnen 20.000 vrouwen leren om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Door goed samen te werken krijgen ze een betere prijs voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen kracht verder.

Datum:15-12-2024

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Datum:22-12-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Protestantse kerk (Jonge Generaties)*

*Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de Kerstchallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal.

Datum:24-12-2024 Kerstnacht

Eerste en enige collecte: Voedselbank

Datum:25-12-2024

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie Collecte (Kinderen in de knel)*

* Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Daarom biedt Kerk in Actie veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, want dat hebben kinderen daar nodig. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie overal in het land hulp bieden. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel is. Ook geven kerken tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten achterlaten. Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van trauma’s.  

Datum:31-12-2024 Oudjaarsdag

Eerste en enige collecte: Oudejaarscollecte

bottom of page