top of page

Rond de financiën

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beleid en beheer van de Protestantse Gemeente Heemskerk. De werkzaamheden lopen uiteen: zo is het CvK verantwoordelijk voor het onderhoud van kerkelijke gebouwen, uitvoering van het personeelsbeleid, geldwerving, beheer van de boekhouding, ledenadministratie en het archief. Jaarlijks stelt het CvK een begroting en jaarrekening op voor de kerkenraad en informeert de gemeente over de financiën van de kerk.

 

Het CvK bestaat uit:
- Ralf Timmer (voorzitter)

- Gilbert Rip (secretaris)

- Alex Lansbergen (penningmeester)

- Geert Ritskes

- Tjipke Groen

 

De kerkrentmeesters zijn persoonlijk beschikbaar voor vragen en opmerkingen. Ook kunt u een e-mail sturen: kerkrentmeesters@pknheemskerk.nl

Meer informatie over de ANBI-regels, de begrotingen, de Jaarrekeningen en de declaratieformulieren vindt u hier. De documenten staan helemaal onderaan de pagina.  

bottom of page