top of page

Volleybal Toernooi 2023

Inschrijving is gesloten. Wedstrijd schema's worden gemaakt

Volleybal toernooi voor alle leeftijden en met andere kerken.

Vrijwilligers gezocht:

-Scheidsrechters

-Omroeper

volleybal
volleybal

Info

6 januari 2023

18:00 - 22:00

Kom op tijd! Eerste wedstrijdronde is 18:00 uur

 

Sporthal De Walvis Beverwijk.

Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk

Kom verkleed ! Het best verklede team wint een prijs

Voor vragen mail naar gino@familiedegraaf.com

Vrijwillige bijdrage Volleybal toernooi 2023

 

Scan deze QR code

 

 

 

 

 

 

Of

 

Maak uw bedrag over naar :

NL03 RABO 0326 2956 82

Tnv Diaconie Protestantse Gemeente Heemskerk

 

Suggestie is EUR 2,50 per deelnemer.

De daadwerkelijk kosten komen rond EUR 7,- per deelnemer uit.

Plink Ideal code (1) (1).png

Volleybaltoernooi Kerken IJmond, 2023

Volleybal toernooi regels:

-De wedstrijden duren 20 minuten, er zijn geen sets. We tellen door.

 

-Er wordt gespeeld volgens het ralley-point systeem, 

elke opslag is een punt.

 

-Er wordt alleen onderhands geserveerd.

 

-Bij de opslag mag de bal het net raken. Er wordt dan doorgespeeld.

 

-De bal mag tijdens de wedstrijd nimmer de muur of het plafond raken.

 

-De bal mag alleen met het bovenlichaam gespeeld worden. 

Dus niet met de voeten! Koppen is dus wel toegestaan.

 

-Een speler mag de bal niet tweemaal achter elkaar raken.

 

-De bal mag door de ploeg slechts 3 maal gespeeld worden,

 

-De bal blijft in het spel zolang deze de grond, de muur of het 

plafond niet heeft geraakt (het net mag wel).

 

-Een speler mag tijdens het spel het net niet aanraken. 

Indien dit wel gebeurt, gaat de opslag naar de tegenpartij en 

krijgt de tegenpartij een punt.

 

-Een speler mag met de voeten niet over de middenlijn komen. 

Indien dit wel gebeurt, gaat de opslag naar de tegenpartij en krijgt 

de tegenpartij een punt.

 

-Een bal is in wanneer deze binnen of op de lijn komt.

 

-Na een opslag mag de bal niet direct terug ‘gesmashed’ worden.

 

-Wanneer het serverende team in één servicebeurt 3 punten heeft 

gescoord dan draait dit team één plaats door.

 

-Na afloop van de wedstrijd wordt ieder team verzocht de tegenpartij 

te bedanken ter bevordering van de sportiviteit door het schudden 

van elkaars handen.

 

-Bij een gelijk aantal punten bij de eindstand in de poule wordt 

gekeken naar het resultaat van de onderlinge wedstrijd.

 

-In alle gevallen beslist de scheidsrechter. Zijn of haar aanwijzingen 

dienen te worden opgevolgd. Protesten kunnen niet worden ingediend.


 

Per team wordt een captain aangewezen. Deze captain zal elke wedstrijden fluiten waarin zijn/haar team niet speelt.

 

Vergeet niet de vrijwillige bijdrage te doneren.

bottom of page