top of page
Mei 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augustus 2023
September 2023

Mei 2023

Datum: 7-5-2023

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Noodhulp)*

*Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden
en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in hun
eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.

Datum: 14-5-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Schuldhulpmaatje

*SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Datum: 18-5-2023 Hemelvaartdag

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Datum: 21-5-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Missionair Werk & Kerkgroei)*

*Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei
levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

Datum: 28-5-2023 Pinksteren

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Zending)*

* Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse
vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op
verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

Juni 2023

Datum: 4-6-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Happy Caravan*

*Happy caravan geeft onderwijs aan kinderen in Griekse opvangkampen.

Datum: 11-6-2023

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Kind en Brandwond*

*Stichting Kind en Brandwond steunt kinderen met brandwonden. We helpen hen om te gaan met hun littekens en met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

Datum: 18-6-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Jeugd

Datum: 25-6-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Wereld Diaconaat)*

*Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De
Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze
hun eigen inkomen kunnen verdienen.

eantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op
verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

Juli 2023

Datum: 2-7-2023

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Vluchtelingenwerk

Datum: 9-7-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Reddingsbrigade Heemskerk

Datum: 16-7-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Datum: 23-7-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Hospice Groep Midden Kennemerland*

*Voor een partner, familie of vrienden (mantelzorgers) kan deze zorg voor iemand die heel ziek is moeilijk vol te houden zijn. Soms zijn er ook geen mantelzorgers. De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers kan deze ondersteuning bieden, zowel bij de zorg thuis als in het hospicehuis. Onze getrainde vrijwilligers verlenen palliatieve zorg (= verzachting/verlichting) aan de zieke, indien gewenst samen met de mantelzorgers.

Met de geboden zorg willen we de kwaliteit van het leven van de zieke zo goed mogelijk houden. Wat onder goed wordt verstaan kan alleen de zieke zelf bepalen. Wij streven er naar om bij zoveel als gewenst is hulp te geven, zodat er als het kan energie overblijft om tijd door te brengen met wie of wat de zieke het belangrijkste vindt.

Naast ondersteuning thuis bieden we in het hospicehuis, hospicezorg aan de terminaal zieke mens en logeerzorg (per medio 2022) in de vorm van kortdurend verblijf voor de chronisch zieke mens.

Datum: 30-7-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Augustus 2023

Datum: 6-8-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Semmy*

*Stichting Semmy heeft ten doel het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker.

Datum: 13-8-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Zending)*

*Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Datum: 20-8-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Datum: 27-8-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Gevangenispastoraat (DSG de Sluis)*

*

De Sluis is een vrijwilligersorganisatie die (ex-) gedetineerden en hun familieleden

ondersteunt bij detentie.Met als doel herstel bevorderen en verbinden naar een leven in vrijheid

Datum: 3-9-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

*Israël - Jongeren leren meer over mensenrechten

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

Datum: 10-9-2023

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Collecte kamp jeugd Tieners*

*De tieners van PKN Heemskerk en PKN Beverwijk gaan op kamp naar de Ardennen! Tijdens het kamp gaan we allerlei leuke activiteiten doen. We vragen een bijdrage in de kosten.

Datum: 17-9-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Stichting Dierenambulance Kennemerland

Datum: 24-9-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Vredeswerk)*

*Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het

voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Oktober 2023

Datum: 1-10-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk en Israël*

*Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap.

 

De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee geeft de Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël.

Datum: 8-10-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Missionair Werk & Kerkgroei)*

*Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe

In Nederland gaan steeds minder  mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

Datum: 15-10-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Jeugd

Datum: 22-10-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

*Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen

voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

Datum: 29-10-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Humanitas IJmond*

*Onze vrijwilligers helpen iedereen die het even niet alleen redt. Je kunt bij ons terecht op het gebied van eenzaamheid.

Oktober 2023

November 2023

November 2023

Datum: 1-11-2023

Voedselbank (Dankdag)

Datum: 5-11-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Najaarszending)*

*Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie.

Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Datum: 12-11-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

*Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijken

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Datum: 19-11-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Dovenpastoraat*

*Kerkelijke ondersteuning voor dove en slechthorende mensen

Datum: 26-11-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Protestantse kerk (Pastoraat)*

*Met het oog op het einde

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

 

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.

December 2023

December 2023

Datum: 3-12-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Kinderen in de knel)*

*Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

Datum: 10-12-2023

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Ouderen

Datum: 17-12-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)*

*Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

 

Datum: 24-12-2023

Voedselbank (Kerstnachtdienst)

Datum: 25-12-2023

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Derde collecte: Kerk in Actie Collecte (Kinderen in de knel)*

*In actie voor kinderen in de knel

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2023 maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt.

Datum: 31-12-2023

Oudejaarscollecte

September 2023

bottom of page