top of page

Vieren en gedenken

Dopen.jpg
Dopen.jpg

Dopen

Als teken van het nieuwe leven door Jezus Messias, worden in de gemeente mensen gedoopt. Dat kunnen volwassenen zijn die zich na een periode van voorbereiding laten dopen. En het kunnen pasgeboren kinderen zijn voor wie de ouders de doop wensen. Als u de doop voor uzelf overweegt, als u uw kind wilt laten dopen of vragen heeft die te maken hebben met de doop neemt u dan contact op met de predikant: ds. Niels Gillebaard.

Trouwen

Als u het voornemen hebt om in het huwelijk te treden, of een andere vorm van partnerschap formeel vast te leggen, dan is er de mogelijkheid om dat in een speciale dienst te laten bevestigen.
Wij geloven dat de God van de Bijbel mensen aan elkaar geeft en hen zegent. Een trouwdienst is een moment om dat te benoemen en te vieren; de zegen wordt uitgesproken over de gezamenlijke weg van deze twee mensen.
Wij staan als gemeente open voor de zegening van iedere liefdesrelatie. Neemt u in een vroeg stadium contact op met de predikant ds. Niels Gillebaard.

Trouwdag
in-memoriam-1.jpg

Uitvaart

Het kan zijn dat u als nabestaanden prijs stelt op een dienst van gedachtenis en afscheid. Wanneer een geliefde van u is overleden, neemt u dan in een vroeg stadium contact op met de pastoraal werker of de predikant (vóórdat datum en tijdstip van de uitvaart zijn vastgelegd). 
De pastor/predikant zal in een voorbereidend gesprek met u de inhoud en de vorm van de dienst bespreken. Het is mogelijk om een kerkdienst in een van onze kerkgebouwen te houden of te kiezen voor een bijeenkomst in de aula van een uitvaartcentrum. Voor een afspraak of bij vragen in de breedste zin van het woord kunt u terecht bij:
Pastor Fred van der Louw (voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder). Ds. Niels Gillebaard (voor gemeenteleden jonger dan 65 jaar).

bottom of page