Luister naar de diensten

Diensten

 1. 29-04 10:00 DK ds O. Sondorp
 2. 06-05 10:00 DK ds M. Visser
 3. 10-05 10:00 DK Hemelvaart, pastor F. van der Louw
 4. 13-05 10:00 DK pastor F. van der Louw
 5. 20-05 10:00 MK Pinksteren, ds M. Visser m.m.v. Zaans Interkerkelijk Mannenkoor

Kerkradio

U bent hier: Home - Voor de ander - Collecten

Collecten

Diaconie van de Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH): NL03RABO0326295682

Mochten onderstaande collecten u erg aanspreken en u wilt iets extra’s doen. Dan kunt u ook overmaken naar hier genoemd bankrekeningnummer, wilt dan wel het doel vermelden.

 

Hieronder geven wij aan waarvoor komende periode wordt gecollecteerd.

 

1 april 2018  (1e Paasdag)

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Jeugdwerk Protestantse Kerk*

 

*Zet kinderen aan het kliederen!

Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

 

8 april 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Aangepaste gezinsdiensten*                            

 

* Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders.

 

15 april 2018

1e collecte:       Diaconie*

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Instandhouding erediensten                   

 

22 april 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Eredienst & Kerkmuziek

 

* Zingen en bidden op de adem van de getijden

Op het gebied van vieringen is in onze Protestantse gemeente veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag, of de week, korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks bijbel leest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

 

29 april 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Moldavië*

 

*Kerk in Actie drong er in 2002 bij de Wereldraad van Kerken aan om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. De kerken bundelden hun krachten en bieden nu hulp aan met name ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. MCA begeleidt en traint kader en vrijwilligers van de (plaatselijke) kerken, zodat zij beter toegerust zijn om hun sociaal-diaconale werk op te bouwen en uit te voeren. Jongeren zijn hier actief bij betrokken en ontdekken op deze manier ook hun eigen mogelijkheden.

 

Collectebonnen

Collectebonnen worden uitgegeven in vellen met 20 bonnen van 60 cent, dus 12 euro per vel. Deze zijn verkrijgbaar bij Hans Vos (tel. 231484), Jikke Pols (tel. 234833) en Jan de Haan (tel. 231797).

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief