Luister naar de diensten

Diensten

 1. 21-01 10:00 MK ds M. Visser, avondmaalsdienst
 2. 28-01 10:00 MK ds M. Visser, bevestiging en afscheid ambtsdragers
 3. 04-02 10:00 MK ds M. Visser
 4. 11-02 10:00 MK ds L. Rasser (Amsterdam)
 5. 18-02 10:00 MK ds M. Visser

Kerkradio

U bent hier: Home - Voor de ander - Collecten

Collecten

Diaconie van de Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH): NL03RABO0326295682

Mochten onderstaande collecten u erg aanspreken en u wilt iets extra’s doen. Dan kunt u ook overmaken naar hier genoemd bankrekeningnummer, wilt dan wel het doel vermelden.

 

Hieronder geven wij aan waarvoor in december 2017 wordt gecollecteerd.

 

14 januari 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Instandhouding Eredienst

 

21 januari 2018 zondag voor de eenheid

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Oecumene*

 

*Verschillende kerken, één Lichaam

Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrij e Universiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, overheid, politiek en samenleving. Collecteer mee zodat SKIN-migrantenkerken kan ondersteunen om ten volle kerk te zijn.

 

28 januari 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Catechese en Educatie*

 

* Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerk zijn. De opleiding wordt verzorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE), het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. Deelnemers trekken twee jaar lang tijdens een- of tweedaagse bijeenkomsten intensief met elkaar op. Met de bijdragen via deze collecte kan het PCTE deze en andere vormen van training aanbieden.

 

Collectebonnen

Collectebonnen worden uitgegeven in vellen met 20 bonnen van 60 cent, dus 12 euro per vel. Deze zijn verkrijgbaar bij Hans Vos (tel. 231484), Jikke Pols (tel. 234833) en Jan de Haan (tel. 231797).

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief