Luister naar de diensten

Diensten

 1. 17-11 10:00 MK ds D. van Arkel (Castricum)
 2. 24-11 10:00 MK Laatste zondag kerkelijk jaar, ds M. Visser, pastor F. van der Louw en P. Hartog
 3. 01-12 10:00 MK ds M. Visser, 1e advent
 4. 08-12 10:00 MK ds M. Visser, 2e advent
 5. 15-12 10:00 MK ds M. Visser, 3e advent

Kerkradio

U bent hier: Home - Voor de ander - Collecten

Collecten

Diaconie van de Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH): NL03RABO0326295682

Mochten onderstaande collecten u aanspreken en u wilt iets extra’s doen, dan kunt u ook overmaken naar hier genoemd bankrekeningnummer. Wilt u dan het doel vermelden.

 

Hieronder geven wij aan waarvoor komende periode wordt gecollecteerd.

 

3 november

Eerste collecte : Kerk in actie (Najaarszending)*

Tweede collecte          :  Kerk

Deurcollecte                :  Jeugd

 

*Onderwijs voor de groeiende kerk Zambia. In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De Theologische Faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven.

 

6 november  Dankdag voor gewas en arbeid: 

Eén collecte : Voedselbank (zoals gebruikelijk op Dankdag: één collecte)

 

10 november :

Eerste collecte             :  Diaconie

Tweede collecte          :  Kerk

Deurcollecte                :  instandhouding  eredienst

 

17 november:

Eerste collecte             : Diaconie

Tweede collecte          : Kerk

Deurcollecte                 : Dovenpastoraat

 

24 november:

Eerste collecte             : Diaconie

Tweede collecte          : Kerk

Deurcollecte                : Hospice Groep Midden Kennemerland *

 

*Voor een partner, familie of vrienden (mantelzorgers) kan de zorg voor iemand die heel ziek is, moeilijk vol te houden zijn. Soms zijn er ook geen mantelzorgers. De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers kan deze ondersteuning bieden, zowel bij de zorg thuis als in de Hospice.

 

Namens de Diaconie

Gino de Graaf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecteren per mobiele telefoon

Het is vanaf heden mogelijk om in de Morgensterkerk en Dorpskerk uw collectegift te betalen met uw mobiele telefoon. Deze mogelijkheid is een aanvulling op de bestaande manier van geven: contant geld en collectebonnen. Het geven met uw mobiele telefoon wordt landelijk bij een groot aantal kerken aangeboden en wordt verzorgd door de organisatie GIVT.

In het kort werkt het geven door middel van een app op uw telefoon die draadloos communiceert met de collectezak. U geeft alle drie collectebedragen op in de app en na 2 werkdagen wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven.

Omdat u de bedragen in de app opgeeft, is het makkelijker om bij een collecte die u onverwachts aanspreekt meer te geven dan dat u aan contant geld of collectebonnen bij u heeft.

U kunt ook deelnemen aan de collecte als u niet in de kerk bent, selecteer dan niet “collectezak” maar de PKN Heemskerk uit de lijst.

Luistert u naar Kerkdienstgemist? Dan kunt u via de app de QR code scannen en meedoen met de collecte.

Voor uitgebreide werkwijze: https://www.givtapp.net/downloads/Begeleiding%20gebruik%20Givt-app.pdf

Uiteraard blijft het geven van contant geld en collectebonnen gewoon bestaan. Als u gebruik wilt maken van de GIVT app, raden wij u aan om deze vooraf te installeren en registreren op uw telefoon.

De app GIVT is beschikbaar voor alle telefoons. Meer informatie kunt u nalezen op www.givtapp.net

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collectebonnen

Collectebonnen worden uitgegeven in vellen met 20 bonnen van 60 cent, dus 12 euro per vel. Deze zijn verkrijgbaar bij Hans Vos (tel. 231484), Jikke Pols (tel. 234833) en Jan de Haan (tel. 231797).

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief