Luister naar de diensten

Diensten

 1. 28-10 10:00 DK ds D. van Arkel (Castricum)
 2. 04-11 10:00 DK pastor F. van der Louw
 3. 07-11 19:30 DK Dankdag, ds M. Visser
 4. 11-11 10:00 MK ds M. Visser, Avondmaal
 5. 18-11 10:00 MK ds M. Visser m.m.v. Songs for You

Kerkradio

U bent hier: Home - Voor de ander - Collecten

Collecten

Diaconie van de Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH): NL03RABO0326295682

Mochten onderstaande collecten u aanspreken en u wilt iets extra’s doen, dan kunt u ook overmaken naar hier genoemd bankrekeningnummer. Wilt u dan het doel vermelden.

 

Hieronder geven wij aan waarvoor komende periode wordt gecollecteerd.

 

7 oktober 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:   Stichting Bootvluchteling*

Stichting Bootvluchteling is actief in het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos in Griekenland. Dit kamp is met duizenden mensen, die nergens heen kunnen, overvol: wat tot vreselijke situaties leidt. Stichting Bootvluchteling probeert ter plaatse hulp te bieden. Daarbij gaat het om medische eerste hulp en om psychische bijstand. In het bijzonder worden er activiteiten voor kinderen aangeboden.

 

14 oktober 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:  Koopvaardij en Binnenvaart*

* Koopvaardijpastores, zoals Leon Rasser, dragen zorg voor het geestelijke welzijn van Nederlandse zeevarenden en andere zeevarenden op schepen die een Nederlandse haven aandoen: Amsterdam en Rotterdam. Zij houden zich bezig met alles wat hier rechtstreeks of zijdelings mee te maken heeft. Koopvaardij pastores bezoeken de zeevarenden op hun schepen, zodat deze hun hart even kunnen luchten of gewoon eens een gesprek in het Nederlands kunnen voeren. Ook worden er regelmatig kerkdiensten gehouden voor zeevarenden. Uiteraard kennen de koopvaardijpastores hun havenkaart op hun duimpje. Zij werken intensief samen met organisaties als havenpolitie, zeemanshuizen, regionale ziekenhuizen en plaatselijke kerken.

 

21 oktober 2018

1e collecte:       Kerk in actie: Werelddiaconaat*

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte: Instandhouding Eredienst

 

* Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.

De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij  de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij  het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij  stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedsel dag collecte ondersteunt u dit vernieuwende project!

 

28 oktober 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte: Kerk in actie: Hervorming dag*

 

* De kerk als goede buur.

In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze hervorming dag collecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

 

 

Collectebonnen

Collectebonnen worden uitgegeven in vellen met 20 bonnen van 60 cent, dus 12 euro per vel. Deze zijn verkrijgbaar bij Hans Vos (tel. 231484), Jikke Pols (tel. 234833) en Jan de Haan (tel. 231797).

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief